تبلیغات

پاسخ به چیستانهای فقهی مرحله سوم از مسابقه جانمونی!!!

Article Image
پاسخ به چیستانهای فقهی مرحله سوم از مسابقه جانمونی!!!

جوابسوال اول :  حوض بزرگی که یک طرف آن چیز نجسی افتاده باشد، اگر کسی از همان قسمت حوض غسل کند جنابت او رفع نمی شود اما غسل کردن در دیگر قسمت های حوض اشکالی ندارد.

جواب سوال دوم:  آبی که در آن غوک (قورباغه) مرده باشد، خوردن آن از نظر پزشکی مضر بوده و جایز نیست، اما وضو گرفتن با آن جایز است زیرا قورباغه حیوانی بحری است و خون جاری شونده ندارد.

در این دروره برنده ای نداریم متاسفانه!!!!

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار