تبلیغات

کارهایی که بدعت به شمار می‌آیند

Article Image

۱- زنده کردن رسومات قومی و طایفه‌ای مانند رقص، و … به وقت ختنه و عروسی

۲- انجام دادن رسومات کفار هنگام عروسی

۳- هنگام ناراحتی و غم با صدای بلند گریه کردن، گریبان را پاره کردن و بر سروصورت کوفتن

۴- شکستن و از بین بردن ؟؟؟ که تحت ؟؟؟ میت بوده

۵- تازه نمودن غم در روزهای مخصوص

۶- پوشیدن لباس مردانه برای زنان و زنانه برای مردان

۷- بدن را سوزن زدن و خال‌کوبی کردن

۸- سحر و جادو کردن

۹- گوشواره در گوش پسر بچه دادن

۱۰- به خاطر اینکه بچه زنده بماند گوش یا بینی اش را سوراخ کردن

۱۱- جراحی پلاستیک

۱۲- ریش مد در آوردن

۱۳- تزئینات ناخن

۱۴- عزاداری بیش از سه روز

۱۵- لباس مد درآوردن مشابه با غربی‌ها

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار