تبلیغات

مبارزه با داعش و چالش های فراروی دولت افغانستان

Article Image

b_300_300_16777215_10_images_ijhujygew.jpg

اساس نیوز :دمیتری ورخاتوروف" طی مقاله ای  درسایت "فرغانه نیوز.کام"نوبه بررسی چالش های دولت افغانستان در مبارزه با داعش پرداخته است .

این مقاله در سرویس بین الملل اساس نیوز از زبان روسی به فارسی ترجمه شده و در اختیار کاربران سایت قرار می گیرد:

دسته شبه نظامیان سازمان تروریستی"دولت اسلامی" یا داعش فعال درچند شهراستان ننگرهار درشرق افغانستان به تدریج باعث تشدید پدیده شوم جنگ افغان می شوند.

این دسته ازسازمان تروریستی تکفیری  داعش ظاهرآ دسته فناناپذیری هستند که نزدیک یک سال است زیرحملات هوایی قرارگرفته اند ودرهرحمله هوایی هم تلفاتی رامتحمل می شوند.

 اما با این وجود دسته مذکور داعش درفکر قطع جنگ وعملیات های خرابکارانه نظامی خود نیستند.برخورد دولت افغانستان هم ظاهرا فوق العاده به نظرمی رسد وبه طوریکنواخت اخبار مربوط به کشته شدن داعشی ها دراین مناطق به گوش می رسد.

21 نوامبر گذشته هم خبرکشته شدن تعدادی دیگراز اعضای داعش منتشر شد.

 براساس اطلاعات سایت خبری "افغانستان.رو" ، نیروهای افغانستان شبه نظامیان داعش رادرسه شهراستان ننگرهار تعقیب کردند ودرنتیجه 28 عضو این دسته داعشی رابه هلاکت رساندند.

اما این وضعیت جدا جالب است.عملیات جنگی دروسعت گسترده ای ازاین منطقه افغانستان صورت نمی گیرد ودرحقیقت درمنطقه خیلی محدودی دیده می شود واین منطقه محدود ازغرب به شرق چیزی حدود 60کیلومتر واز شمال به جنوب هم فقط حدود 25 کیلومترمساحت دارد که جنوب غربی جلال آباد درنزدیکی مرزباپاکستان راشامل می شود.

  این منطقه ارتفاعات افغانستان به سمت پیشاور ، درامتداد جاده پیشاور- جلال آباد- کابل می باشد. بخش جنوبی این مکان هم منطقه ای کوهستانی است که البته شمال آن هم به بخش دشتهای استپی جمعیت نشین متصل می شود.

 اما یک نظریه درمقاله آمده است وآن اینکه براساس آمار مقامات افغان تعداد دسته شبه نظامیان دراین منطقه ازهزار تا سه هزارنفر برآورد می شود.به باورآنها داعشی ها درمنطقه کوهستانی پایگاهی تشکیل داده اند که ازآنجا به صورت دسته های نه چندان بزرگ ازدشتهای استپی به مناطق جمعیت نشین رفت وآمد می کنند.

طبق این نظریه عملیات علیه شبه نظامیان منفعلانه به نظرمی رسد چون آنها(دسته داعش)به داخل مناطق جمعیت نشین نفوذ کرده اند وازجمعیت می توانند به عنوان موانع وسپر انسانی استفاده کنند.

با این تفاسیر دربیشترمواردی که گزارش حملات هوایی داده می شود، شک وتردیدها بیشتر می شود. اما درعین حال قابلیت های پهبادهای اطلاعاتی راکه مجهز به دوربین ونشانگرهای حرارتی است نمی توان دست کم گرفت.

  تجارب جنگ باچریکها درکشورهای مختلف به کمک پهبادهای پیشرفته نشان داده است که شناسایی هوایی دشمن نیرومند چریکها به حساب می آید. پهبادها به ویژه پهبادهای کوچک باقابلیت شناسایی اندک می توانند حرکت ستیزه جویان دردسته های کوچ رانیز نمایان سازند.به طورمثال مواردی اتفاق افتاده که پست ها وسیستم های مخفی پایگاههای چریکها ردیابی وکشف شده وبعد از ان ضربات مخربی توسط پهبادها یا نیروهای زمینی ویژه بر چریکها وارد شده است. اگر دسته های داعش پایگاه دائمی بزرگی داشته باشند این پایگاه باید درشهر "آچین" استان ننگرهار باشد وحتی هنگامی هم که به خوبی استتار ومخفی شده بود حتمآ توسط پهبادها شناسایی ونابود شده اند.

اما نحوه جنگ وعملیاتهای داعش چگونه است؟

 محل اقدامات عملیاتی ونظامی داعش در دره نزدیک شهرپیشاوراست.شبه نظامیان ازدره ای که درآن پناه گرفته اند تا شهرپیشاور فقط حدود 75 کیلومتر فاصله دارند. حتی ازجاده خاکی هم درمدت 2 تا سه ساعت می توان این فاصله راطی نمود.این وضعیت اجازه می دهد، اعضای داعش منطقه بدون نیاز به پایگاه درافغانستان عملیاتهای خودرا انجام دهند.

چون آنها درپیشاور ویا حومه های پیشاور مستقراند ورفتن آنها به نبرد وانجام عملیاتهای خرابکارانه همانند یک گردش روزانه بحساب می آید. این مطلب اگر حقیقت داشته باشد، ستاد فرماندهی این دسته درپیشاور قرار دارد وفرماندهی گروههای نه چندان بزرگ ازشبه نظامیان خود را برای انجام عملیاتهای کوتاه مدت خود به مناطق افغانستان اعزام می کنند وشبه نظامیان هم بعد ازانجام ماموریت شان به محل استقرار وسکونت شان باز می گردند.گروهها درحقیقت درپیشاور تشکیل می شوند وباخودرو به مناطق مرزی می روند ودرمناطق مرزی هم ازخودروها پیاده می شوند وبعدا هم به صورت پیاده تسلیحات وذخیره موادغذایی خودراتهیه می کنند وبعدآ هم به عقب(داخل افغانستان) برمی گردند.برای شبه نظامیان درمناطق کوهستانی ایستگاههای موقت برای ماندن درشب واستراحت وجود دارد. این ایستگاهها مانند سنگر ویا اردوگاه ساده سقف بازمی باشند. شبه نظامیان بعد ازاستراحت درشب به دشت عازم می شوند وعملیاتهای نظامی خود راانجام می دهند. بعد ازانجام ماموریت مسیر بازگشت راطی می کنند.اما آنها درمسیر حرکت رفت ویا برگشت ویا درمخفیگاههای خود مورد حملات هوایی قرارمی گیرند ومتحمل تلفات جانی هم می شوند.

ظاهرآ این تلفات هم دسته داعش رانگران نمی کند. چون آنها محل مخفیگاهها وایستگاههای خود را دائما تغییر می دهند وتلفات حملات هوایی هم آنها رااز جایگزین کردن اعضای جدید خسته نمی کند.

به هرصورت آنها بعد ازدادن تلفات نیروهای جدیدی راجایگزین می کنند.همچنین دسته های شبه نظامیان لازم نیست اعضای دائم باشند ومی توانند مزدوران موقت هم باشند. دسته های داعش شامل فرماندهان عالیرتبه مدیریتی وفرماندهان گروههای نظامی هستند .گروه ههایی از متخصصان وپیاده نظام به خدمت گرفته شده باپرداخت پول ازسراسرپاکستان هم در جمع این گروه هستند.

  استخدام آنها کارچندان سختی نیست.ازافغانها وپاکستانی های علاقمند به نبرد میتوان باپرداخت چند صد دلار مزدورانی را استخدام کرد .چون بیشتر آنها بیکارند واین پول برای آنها اغوا کننده است.

  استخدام برای عضویت درشبه نظامیان درمرکز قدیمی شهر پیشاور به راحتی امکان پذیر است.جنید شیخ فرمانده سابق عملیاتهای ضدتروریستی درکراچی می گوید داعش درشبکه های اجتماعی هم فعالیت جدی دارد.

اخیراهم مطبوعات پاکستان ازگروهی متشکل از 14 نفر ازاسلام آباد وپنجاب یاد کرده اند که به استخدام داعش درآمده اند. درحقیقت بساری از شبه نظامیان وشورشیان داعش رادرافغانستان همان اعضای سابق گروه پاکستانی " تحریک طالبان" تشکیل می دهند.این سبک عملیات نظامی قابل درک است چون درطول  یک سال  انجام عملیات ها وحملات هوایی، دسته شبه نظامیان رانابود نکرده است ودرآینده هم نابودی کامل آنها امکان پذیر نخواهد بود. تاهنگامی که این نوع استراتژی استخدام مزدور برای داعش بکار برده شود،این دسته ها بعد از هرتلفاتی با استخدام اعضای جدید دوباره ظهورخواهند یافت.

اما راه حل چیست؟

 درچنین وضعیتی لازم است تاکتیک مبارزه با دسته داعش راتغییر داد.

درمرحله اول: ماهیت وجود دسته های داعش به وضوح مرتبط با چشم پوشی  و اغماض مقامات پاکستانی در برابر کارهای آنها می باشد. چون این چشم پوشی است که رفت وآمد فرماندهان داعش را درپاکستان برای استخدام وجمع آوری مزدوران امکان پذیر کرده است ورفت وآمد مرزی آنها رامسدود نمی کند.

برای حل این معضل پاکستان باید تدابیر جدی تر وفعال تری را برای شناسایی ونابودی ساختار فرماندهی داعش بکار گیرد.اگر فرماندهان کلیدی دستگیرشوند، دسته های داعش متلاشی خواهند شد.

اگرهم دولت پاکستان به این خواسته ها عمل نکند، ماموران امنیتی افغانستان خودشان می توانند عملیاتهای را ترتیب دهند ونسبت به کشف ونابودی ستاد فرماندهی داعش درپیشاور ودیگر مکانهای حضور آنها اقدام کنند.

درمرحله دوم:فعالیت گروههای شبه نظامی ممکن است پیچیده شود .اگررفت وآمد آنها درمناطق کوهستانی مرزی ادمه یابد.ماموران امنیتی باید درکشف محل آنها ونابودسازی آنها فوری باید اقدام کند.

اماباید درنظربگیریم که ماموران امنیتی ویژه که همانند شبه نظامیان داعش لباس می پوشند وسلاحهای شبیه آنها رادارند، راحت تر می توانند به مناطق حضور داعش یورش ببرند واین مساله راباید به یک تاکتیک ضد چریکی تبدیل کرد.

تاکتیکی که درزمان شوروی آزمایش شد ودرشکست دادن "باسماچی های" آسیای مرکزی موثر واقع شده بود. ضمنآ به هنگام عملیات ماموران ویژه علیه شبه نظامیان داعش پهبادها هم باید بکار گرفته شود.

به طور کل نیروهای امنیتی افغانی همچنین می توانند دقیقا ازتجارب روسها درجنگ چچن استفاده کنند . درچچن هم روسها وظایف کشف ونابودی شورشیان رابه خوبی انجام دادند. برای پیروزی نهایی برتروریستها آموزش افسران اطلاعاتی وماموران ویژه وحتی سربازان افغان درروسیه لازم است. درغیر این صورت جنگ برای نابودی داعش درافغانستان ممکن است بدون نتیجه تابی نهایت ادامه داشته باشد.

اما پیشنهاد مطالعه وبکارگیری تجارب روسها بدان معنا نیست که حضور نیروها درمقیاس بزرگ برای نابودی داعش لازم باشد.فقط یادآوری می شود ، آموزش نیروهای دولتی افغانستان توسط روسها این امکان رابه خواهد داد تا وضعیت کنونی به طور مثبت حل گردد. 

منبعhttp://www.fergananews.com/

 

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار