تبلیغات

بخوان و بیاندیش!!!

Article Image

ابوبکر صدیق رضیَ اللهُ عَنهُ می فرماید : هر کس که بدون توشه وارد قبر شود ، مانند کسی است که بدون کشتی بر دریا سوار شود.

عمر بن خطاب رضیَ اللهُ عَنهُ می فرماید : بدانید که مردم همواره بر راه راستند مادامی که پیشوایان و راهنمایانشان بر راه راست باشند.

– دوست داشتنی ترین فرد نزد من کسی است که عیبهایم را به من بگوید.

– خود را محاسبه کنید قبل از آنکه محاسبه شوید و اعمالتان را وزن کنید قبل از اینکه آنها را وزن کنند.

عثمان بن عفان رضیَ اللهُ عَنهُ می فرماید : هیچ کس چیزی را پنهان نمی کند مگر اینکه خداوند آن را در بعضی از حالات چهره اش و یا لغزشهای زبانش آشکار می سازد .

امام حسین رضیَ اللهُ عَنهُ می فرماید : بخشنده ترین مردم کسی است که به کسی بخشش نماید که در او امیدی ندارد.

عبدالله بن مسعود می گوید : هیچ گفتاری بدون کردار سودمند نیست و هیچ گفتار و کرداری بدون نیت خالصانه سودمند نیست و هیچ گفتار و کردار و نیتی بدون موافقت با سنت پیامبر«ص» سودمند نیست.

عبد الله بن عباس رضیَ اللهُ عَنهُ می فرماید : شجاعت آن نیست که بگویی آنچه که اعتقاد داری ، بلکه شجاعت آن است که اعتقاد داشته باشی به آنچه می گویی.

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار