تبلیغات

پیامبر و کودکان

Article Image

پیامبر و کودکان

•    از انس  روایت شده است که او از کنار چند کودک عبور و بر آنها سلام کرد و گفت: پیامبر (ص) هم اینگونه به کودکان سلام می کرد .(متفق علیه)

•    پیامبر (ص) با کودکان بازی می کرد و آنها را در کنار خود می نشاند، و فرزندان عمویش عباس را به صف می کرد و می فرمود: هر کدام زودتر به من برسد به او جایزه می دهم، و آنها مسابقه می دادند و روی سینه ی پیامبر می نشستند و پیامبر (ص) آنها را می بوسید و با آنها بازی می کرد .

•    پیامبر خدا (ص) نمی توانست بر گریه و ناراحتی کودکان صبر کند ، بگونه ای که به خاطر گریه یا بازی آنها نمازش را کوتاه یا طولانی می کرد .

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار