تبلیغات

حق همسایه

Article Image

از ابو هریره رضی الله عنه روایت
است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند :
( لا یدخل الجنه من لا یأمن جاره بوائقه )
یعنی کسی که همسایه اش از ظلم و ستمش در امان نباشد به بهشت داخل نمی شود.

همسایه سه گروهند:

۱ : همسایه هایی که دارای سه حقند .

۲ : همسایه هایی که دارای دو حقند .

۳ : همسایه هایی که دارای یک حقند .

همسایه ای که سه حق دارد ، همسایه مسلمانی است که نسبت خویشاوندی هم داشته باشد . به این صورت حقوق او عبارتند از : مسلمان بودن – خویشاوندی – همسایگی

همسایه ای که دو حق دارد ، همسایه مسلمانی است که نسبت خویشاوندی نداشته باشد .به این ترتیب
حقوق او عبارتنداز :  مسلمان بودن – همسایه بودن

همسایه ای که یک حق دارد ، همسایه غیر مسلمانی است که فقط حق همسایگی دارد

حقوق همسایه :

۱ : اگر دعوت کند ، دعوتش را اجابت کند .

۲ : اگر مریض شد ، به عیادتش برود.

۳ : اگر نیاز به همکاری داشت ، با او همکاری کند .

۴ : هنگام بلا و مصیبت به او تسلیت بگوید و با وی اظهار همدردی کند.

۵ : هنگام شادی به او تبریک بگوید .

۶ : در غیاب او از خانه و خانواده او نگهداری کند.

چهار برخورد خوب با همسایه:

فقیه ابو اللیث  رحمه الله فرموده است : چهار چیز از جمله خوش رفتاری با همسایه است:

۱ : تا می تواند با همسایه مدارا کند .

۲ : به آنچه همسایه دارد ، چشم طمع نداشته باشد .

۳ : هیچ آزاری به همسایه نرساند.

۴ : بر آزار همسایه صبور باشد .

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار