تبلیغات

وحدت امت اسلامی و موانع تحقق آن

Article Image

b_300_300_16777215_10_images_dfdfdd.jpg

اساس نیوز،داود آخوند بلکفه :تحکیم وحدت بین امت، جزو ضرورتهای اجتناب ناپذیر جهان اسلام است. در غیر این صورت بنیان مصالح و منافع امت اسلام فرو ریخته و سرمایه های مادی و معنوی به هدر می روند و یا به تاراج برده می شوند که مصداق بارز آن را به عینه در جهان اسلام مخصوصاً در منطقه خاورمیانه مشاهده می نمائیم.

خداوند متعال می فرمایند: «مانند کسانی نباشید که پس از آن که نشانه های روشن (پروردگار) به آنان رسید، پراکنده شدند و اختلاف کردن دو به عذاب عظیمی گرفتار شدند.»  (آل عمران آیه 105)

قدرت هر مجموعه ای بالاخص مسلمانان در ایجاد اتحاد و تحکیم وحدت بین آنان است تا بتوانند سرمایه های مادی و معنوی خویش را حفظ نمایند .مسلمانان می توانند از مسیر همدلی حقوق از دست رفته خویش را از ستم کاران بستانند و حافظ امنیت و سلامت ملت ها در جهان باشند.

   فلذا رهبران جامعه اسلامی باید بیشتر از سایر افراد بر ضرورت وحدت بین امت پی ببرند .   وحدت دژ مستحکم و قوی و نفوذناپذیری است که یک ملت را آقایی و سروری می بخشد و در مقابل تهاجمات دشمنان مصون نگه می دارد و باعث ایجاد و قوام و دوام یک نظام اسلامی می شود.

عزیزان! شاید از کنار کلمه وحدت خیلی ساده انگارانه گذر کنیم و به اهمیت و نقش واقعی آن در زندگی اجتماعی پی نبریم. ولی بدانیم که قدر و ارزش آن را قبل از گرفتاری و انشقاق باید دریافت و به آن ارج باید نهاده برای تحقق این امر در بین جوامع اسلامی تلاش باید نمود.

   چرا که وحدت ضامن ایجاد امنیت و دادرسی برای سلامت در جامعه می باشد که پیامبر مکرم اسلام(ص) می فرمایند: «دو نعمت است که مجهولند تا زمانی که آدمیان گرفتار نشوند قدر آن دو را نمی دانند یکی امنیت است و دیگری سلامت.»

بزرگان دین و مصلحان جهان اسلامی تأکیدات فراوانی روی موضوع وحدت دارند و عزت و سرافرازی مسلمانان را در تحقق این امر دانسته اند و تحقق و علنیت بخشی به «الاسلام یعلوا ولایُعلی علیه را مشروط به ماداما متحداً » دانسته اند. و تفرقه افکنان بین امت اسلام را شدیداً تقبیح نموده مطرود ساخته اند.

دلسوزان واقعی امست اسلامی جهت اطمینان بخشی و تحقیق موضوع وحدت، چه ایثارگریها نمودند. از صدور فتوی گرفته تا بنیان تشکیلات سازمانی. از تشکیل کنفرانسهای بین المللی گرفته تا چاپ و نشر مقاله ها و کتابهای متعدد و علمی و دینی.

در این مقطع حساس همه فعالان مسلمان باید منصفانه ارزیابی  نمائیم و به مصالح دین و دنیای خود بیاندیشیم و تدبیر نمائیم، که منویات الهی و توصیه های قرآنی و استراتژیهای نبوی و اولامری که همانا تمسک به «حبل الله المتین» است انجام پذیرد و امت رسول رحمت عالمیان بعنوان «هذه امتکم امتی واحده» در عرصه گیتی جلوه نمایند.

موضوعی که گذر زمان و تغییرات شرایط زندگی اجتماعی آدمیان از اهمیت و ضرورت آن   نمی کاهد مسئله وحدت است. در این که وحدت لازمه یک نظام اجتماعی و ساختار هویت دینی جامعه می باشد هیچ شکی نیست. بنابراین آحاد مردم بخاطر مصالح دین و دنیای خود بهتر است به این امر مهم  اهتمام ورزند.

   وحدت امت اسلام به منزله خون رگهای حیاتی ملت های مسلمان است و به هر دلیل و با هر بهانه ای هم که این موضوع تضعیف بشود و یا مورد بی توجهی قرار بگیرد به همان نسبت منافع و مصالح جامعه اسلامی در معرض مخاطره قرار می گیرد .

   از شکاف و از هم پاشیدگی ملتهای مسلمان، دشمنان بهتر می توانند نفوذ بکنند و بر پیکره مسلمانان صدمه وارد نمایند.  در این شرایط دشمنان دین ما بهتر می توانند برنامه های خصمانه خویش را عملیاتی کنند و به اهداف از پیش تعیین شده شان برسند.

   فلذا می طلبد نخبگان جوامع اسلامی در هر نقطه از کره خاکی هم که زندگی می کنند، با در نظر گرفتن اهداف مشترک دینی بین مذاهب اسلامی و با نگاهی خوش بینانه به همدیگر و با لحاظ کردن آسیب های دشمن مشترک، براساس اقتضاء ضرورتهای قومی، فرهنگی و مذهبی جهت حفظ ساختار موارد، رویکرد تقریب مذاهب اسلامی تحت عنوان امت اسلام برنامه مدونی داشته باشند.

 با این کار هم هویت مذهبی و فرهنگی ملتها آسیب نخورده و هم پایبندی به اصول و مبانی فرهنگی، مذهبی خاص علمی از پیوستن به جمع عظیم هویت دینی جهان اسلام منع نکند. اگر بتوانیم عنوان امت اسلامی و در قالب مذاهب به اصول و ارزشهای مذهبی خویش پایبند باشیم و به ارزشهای مذهبی همدیگر احترام بگذاریم و در عین حال با حفظ احترام متقابل در موارد اختلافی و درک صحیح از مشترکات دینی، همدیگر را دریابیم در این صورت است که وحدت امت اسلامی عمیق تر و پایبندی به آن مستحکم تر خواهد شد.

عزیزان! در این مجال به مواردی از موانع و عوامل بازدارنده تحقق وحدت اشاره می نمایم:

1- القائات بداندیشانه معاندین تقریب مذاهب اسلامی است که رویکرد تلاشهای تقریبی را به نیت تغلیب می انگارند و چون خودشان میانه خوبی باروند وحدت امت اسلامی ندارند، برای بازدارندگی از امر تقریب و وحدت امت اسلامی، نهادهای متولی وحدت امت اسلام و شخصیتهای تقریبی را آماج تهاجمات تخریبی خود قرار می دهند .این افراد با القائات خود مسائل تفرقه انگیز، نگرش های منفی نگرانه را بر افکار عمومی تزریق می نمایند.

  فلذا ما مسلمانان مخصوصاً اصحاب رسانه و قلم، و مبلغان دینی و اندیشمندان جوامع مختلف اسلامی به سازمانهای و نهادهای خدمتگزار فرهنگی، دینی مخصوصاً آنان که در عرصه ایجاد وحدت امت اسلام تلاش می نمایند، طبق فرمایشات رسول مکرم اسلام(ص) «ظنوا المومنین خیراً» گمان خیر داشته باشیم و در راستای تحقق منویات و برنامه های آنان صادقانه تلاش نمائیم. با این کار ما اینکه دشمنان اسلام و تفرقه افکنان بین امت مأیوس شده و نمی توانند برنامه های شوم و خصمانه خودشان را پیاده نمایند. تا باشد که امت رسول خدا در سایه حاکمیت اسلام همچنان در صلح و صفا و صمیمیت و امنیت به سیر صعودی زندگی خویش ادامه دهند.

2- دیگر موانع تحقق وحدت، حسن ناسیونالیستی فراتر از حس دینی در بین افراد تأثیرگذار جوامع اسلامی است. بطوری که افراد گرفتار این معضل، مصالح و منافع قوی خویش را محور همه نیکی ها می پندارند. حتی از فرصتهای شرعی، فکری، فرهنگی و موقعیتهای اجتماعی و غیره در راستای منافع قومی و خویشاوندی بهره برداری می نمایند و باعث احساس بیگانگی و غریبی دیگر مردمان می شوند و ذوق همگرایی و انگیزه تقریب و وحدت امت را در دل دیگر مردمان خفه می نمایند. این گروه از فعالان بجای تقویت انگیز وحدت و همدلی، باعث ایجاد نفاق و دشمنی بین افراد جامعه می شوند. و این بیماری مهلکی است بر پیکره امت اسلام که نمونه آن را در عراق و افغانستان مشاهده می نمائیم.

3- یکی دیگر از موانع وحدت، باورهای  دگم و متحجر گرایانه عالم نماهای جامعه اسلامی است . این گروه معیار سنجش حق و ناحق و خیر و ضرر امت اسلام را در مخیله منجمد خویش ارزیابی می نمایند و با چشمی بسته و اندیشه ای محدود به امر وحدت امت اسلام     می نگرند .این عالم نماها هر آنچه را که در مخیله خود نگنجد و در لوله فرمولی شان غلیان نکند را عبث می دانند و اباطیل می خوانند و بنام قرآن بر علیه اهداف قرآنی رفتار می نمایند . نمونه های آن را در تشکل های مذهبی طالبان و داعش مشاهده می نمائیم.

4- دیگر از موانع وحدت در بین فرق مختلف اسلامی، عوام زدگی عالمان دینی و عافیت طلبی آنان است.برخی ازعالمان ما برای اینکه آبروداری نمایند و اعتبار ظاهری شان را حفظ بکنند با کج روی های عامیانه مردمی همراهی می نمایند. این عالمان با این کارتلاش می کنند با ظاهری آراسته بر امواج قهرمانی و قیارت سوار شوند. در صورتی که در ضمیر درونی شان می دانند حق و حقیقت و دستور شریعت برخلاف واقعیتی است که گرفتار آن شده اند و جرأت بیان آن را ندارند و باعث گمراهی و انشقاق و جدایی امت از همدیگر می شوند .این قشر بخاطر عافیت طلبی و حفظ منافع و به ظاهر مصالح فردی شان مردم را در مسیر غلط و نادرست همراهی می نمایند.

پس ای دلسوختگان وحدت و پیروان رسول رحمت هوشیار باشیم. و در خلوت مان بر مصالح امت تدبیر نمائیم و براساس آموزه های دینی در راستای تحقق وحدت گام های موثری برداریم تا باشد که در سایه اتحاد و همبستگی، ملت های مسلمان هویت حقیقی هذه امتکم امته واحده را دریابیم.

والسلام علی من التبع الهدی

بقلم حاج داود آخوند بلکفه

 

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار