تبلیغات

هونراوه‌ی ماموستا محمودی{مدرس} کالی به بونه‌ی هاتنی مانگی مه‌ولوده‌وه

Article Image

هونراوه‌ی ماموستا محمودی{مدرس} کالی به بونه‌ی هاتنی مانگی مه‌ولوده‌وه

ئازیزن  ئه وا   هاته وه   دیسان                      جه ژنی مه ولودی رابه ره که مان

هاته وه به خیر مانگی و ه لادت                     مانگی ته وه لد فه خری سه عادت

موسلمان فه رزه له سه ری هه رسال           له م مانگه به دل بکا ئیستقبال

فه رزه بو که سبی ئخلاسی حه زره ت         رابگری قه دری مه ولود به حورمه ت

چون بی مه حه به ت ره سولی نازار              ته ی نابی سارای لقای کردگار

وایان فه رمووه مه ولانای جامی                     شیخ حسن به سری و ماموستای نامی

به بی مه حه ببه ت ئه و زاته پاکه                بی ئیخلاسی ئه و ساحیب لولاکه

یانی بی روتبه ی فنا فی الرسول                  هیچ که سی ناگا به لوتکه ی قه بول

تا وات لی نه یه خوت که یته فیدای                 سه رت نه که یته به رده بازی پای

تا له عشقیا نه بییه دیوانه                            نه پیوی دولی عه هدو په یمانه

هه رچی که ی هیشتا هه روا داماوی              بی عیشق و ئولفه ت هه ر کرچ و خاوی

مه شهوره مجنون روژی له چولی                   سه گی مال له یلای دی له ناو چولی

گوتی و ماچی کرد به کیف و سرور                  هینای به چاویا پای وه ک کلی تور

وتیان ئه ی مجنون ده رکه وت دیوانه ی            ویل گه ردی سه حرا و سه ر ئه و کیوانه ی

بوچی وا ئه که ی نه فامی داماو                     پای سه گ ماچ ئه که ی ئه یخه یته سه رچاو

وتی ئه م سه گه م دیوه له مه وبه ر              به ماوای له یلا کردویه گوزه ر

توزی هه واری له یلای پیوه یه                       عشقی حه قیقی ئابه م شیوه یه

ئیژم به ش گه ردی ریبازی له یلام                 ببیته سورمه ی چاوی نابینام

وتیان پیی ئه لحه ق ئه وه یه دوستی            ئه وه یه عشق و عه لاقه ی راستی

توش ئه ر راست ئه که ی برای موسلمان       بخه کاره وه نه زه ر و ویجدان

له سالا جاری یادیکی نه که ی                    له مه جلسیکا ناویکی نه به ی

ره ویه و ره وشتی ره عایه ت نه که ی          ئیتر چون که سبی ئیخلاسی ئه که ی

یا ره ب به خاتر عاشقان یه کسه ر               مخصوص عاشقی پاکی پیغه مبه ر

بی به شمان نه که ی له شه فاعه تی         دلمان لا نه ده ی له ئیتاعه تی

عشق و ئیخلاسی به خه یته دلمان              نه چری لیمان هه تا ناو گلمان

بی شک هه ر که سی نه بی ئه وینی           سپله و ناسپاس دوره له دینی

نابینی سه له ف به  وه جهیکی عام؟            دوای حه مد ئه نوسن صلاه و سلام

بو ئه دای شوکری نیعمه تی ئیرسال             خستویانه پال حه مدی ذوالجلال

درود بو خوای خالقی ئه نام                         بو ره وضه ی حه زره ت صلاه و سلام

نوسه ر : عادل زمانی

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار