تبلیغات

تقوی

Article Image

قرآن مجید بعد از دعوت ایمان به الله ، روز آخرت و سلسله نبوت به امری دیگر نیز پرداخته و مسائلی را به عنوان مدار فلاح و سعادت انسانها قرار داده است که از جمله آن ” تقوا” می باشد

تقوا ؛ یعنی بنده به الله و روز آخرت یقین کرده و از نارضایتی الله و مواخذه او در آخرت ترسیده و با احتیاط و مواظبت زندگی را بگذراند

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار