تبلیغات

بدعت در معاملات چیست؟

Article Image

قرار دادن شرطی بر معاملهای که خدا و پیامبرصلی الله علیه وسلم
در کتاب و سنت بر آن نوع معامله این شرط را قرار نداده اند. اگر در این حالت صد شرط نیز قرار دهد، همه این شروط باطل هستند.

چون پیامبر صلی الله علیه وسلم می‌فرماید:
«فما بال رجال یشترطون شروطاً لیست فی کتاب الله فأیما شرط لیس فی کتاب الله فهو باطل و إن کان مائه شرط فقضاء الله أحق و شرط الله أوثق »
[بخاری ۳/۱۲۷_مسلم۴/۲۱۳]
«چه بر سر آن کسان آمده است که شروطی را قرار داده‌اند که در کتاب خداوند نیامده است. هر شرطی که در کتاب الهی نیامده باشد، باطل است، اگر صد شرط هم باشد، حکم خداوند برحقتر و شرط او محکمتر است».

همه ی این شروط باطل هستند یا اگر شرط، حلالی را حرام یا حرامی را حلال گرداند، مرتکب بدعت گشته است.

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار