تبلیغات

مدت روزهای قیامت

Article Image

 امام ابن حزم رحمه اللّٰه می فرماید:

مدت روزها در قیامت پنجاه هزار سال است؛الله تعالی می فرمایند:(در مدّتی که پنجاه هزار سال-“معمولی برای انسانها”-طول می‌کشد.)

وبر این معنا احادیث ثابتی از رسول الله صلى الله علیه وسلم وارد شده، اما آنچه که الله تعالی در مورد آن فرموده اند که هر روز از آن هزار سال است مربوط به زمان دیگری است.

الله تعالی فرموده اند:(خداوند از آسمان گرفته تا زمین،زیر پوشش تدبیر خود قرار داده است. سپس تدبیر امور در روزی که اندازه آن هزار سال از سال های است که شما می‌شمارید،به سوی او باز می‌گردد.)سجده/۵

وهمچنین می فرمایند:(یک روز در نزد خدا،بسان هزار سالی است که شما می‌شمارید و به حساب می‌آرید.)حج/۴۷

به نص قرآن این روزها متفاوت اند با روزهای (ذکر شده در سوره معارج)،و جایز نیست نصی را از ظاهرش تاویل کنیم،مگر با دلیل از نصی دیگر یا اجماعی یقینی.

 (الفصل فی الملل۷۷/۳)

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار