تبلیغات

پاک دامنی

Article Image

ابن تیمیه رحمه الله می فرمایند:

پاک دامن باشید، که زن و بچه‌هایتان پاک دامن خواهند شد، به پدران‌تان نیکی کنید که فرزندان‌تان به شما نیکی خواهند کرد، چون جزای هر عملی از جنس خود آن عمل است و همان‌گونه که برخورد کنی با تو برخورد خواهد شد.

 مجموع الفتاوى: ۱۹/۱۵

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار