تبلیغات

سلام علیکم حکم رفتن پیش ساحر چیست؟

Article Image

پیامبر علیه صلاه و سلام می فرماید :
ﻣَﻦْ ﺃَﺗَﯽ ﻋَﺮَّﺍﻓًﺎ ﺃﻭﮐَﺎﻫِﻨًﺎ ﻓَﺼَﺪَّﻗَﻪُ ﺑِﻤَﺎ ﯾﻘُﻮﻝُ ﻓَﻘَﺪْ ﮐَﻔَﺮَ ﺑِﻤَﺎ ﺃُﻧْﺰِﻝَ ﻋَﻠَﯽ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ‏ﻣﺴﻨﺪ ﺃﺣﻤﺪ ‏۲/۴۲۹ ‏

ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺰﺩ ﮐﺎﻫﻨﯽ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺯﻝ ﺷﺪﻩ ﮐﻔﺮ ﻭﺭﺯﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖو همچنین ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ:

 ﻣَﻦْ ﺃَﺗَﯽ ﻋَﺮَّﺍﻓًﺎ ﻓَﺴَﺄَﻟَﻪُ ﻋَﻦْ ﺷَﯽﺀٍ ﻟَﻢْ ﺗُﻘْﺒَﻞْ ﻟَﻪُ ﺻَﻠَﺎﺓٌ ﺃَﺭْﺑَﻌِﯿﻦ ﯾﻮﻣَﺎً‏

 ﻣﺴﻠﻢ۲۲۳۰‏

ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺰﺩ ﮐﺎﻫﻨﯽ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭼﯿﺰﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﻧﻤﺎﺯ ﭼﻬﻞ ﺭﻭﺯ ﺍﻭ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ

کسانی که پیش دعا نویس و ساحر میروند برای شناخت تعویذ نویسی که با جن در ارتباط است از شخص نام مادرش را سوال میکنند و طلب وسایل شخصی از جمله لباس یا شانه یا مو میکنند یا از گذشته شخص حرف میزنند یا در اتاقهای تاریک سکنا میگزینند یا خروس سیاه قربانی میکنند البته برای شیاطین اگر شخصی چنین مشخصاتی داشت ان ساحر است و اکثرا در دعا های که مینویسند آیات قرآن را  برعکس مینویسند و به آیات قرآن اعدادو ارقام طلسم اضافه میکنند.
پناه بر الله در اسلام استخاره گرفتن با قرآن هم  نداریم و در سنت نماز استخاره وارد است و باید دانست که اویختن هر چیزی به خود به قصد جلب منفعت و یا دفع مضرات شرک است و الله متعال می فرماید ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله اگر الله اراده کند اسیب یا مضرتی به تو برسد هیچ چیزی جز خود او مانع نیست و اگر اراده کند خیری به تو برسد هیچ جیز مانع رسیدن خیر نخواهد بود و حتی اویختن قران به خود نیز جایز نمی باشد بلکه به جای ان باید بر خواندن دعاها و اذکار مداومت داشت.

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار