تبلیغات

صحابه‌ی کرام و جهاد

Article Image

صحابه‌ی کرام به هنگام جهاد، روزها مشغول کارزار بودند و در شب به نوافل اشتغال داشتند. هر قشون اسلامی پیکری از تقوا و طهارت بود. هنگامی که شام فتح گردید، مسیحیان به خاطر آزمایش، بازار را آراستند و دختران زیبارو را در مغازه‌ها نشاندند تا لشکر اسلام را بیازمایند. امیر مسلمانان که به این مکر پی برد، فوراً همه را جمع کرد و آیات فرو گرفتن نگاه را از سوره‌ی نور برایشان تلاوت نمود و نزاکت حالت را به طور احتیاط به آنان نشان داد. هنگامی که لشکر اسلام از بازار گذر نمود، هیچ سربازی نگاهش را بدان سو بلند نکرد.

 انوار ۳/ ترجمه مولانا حسین پور

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار