تبلیغات

شناخت اسلام حقیقی

Article Image
مــا ز قــرآن مغز را بـرداشتیــم پوست را بهــر خران بگذاشتیـم از خدا می‌خواه تا زین نکته‌ها در نلغـزی و رســـی در منتهــا زانکه از قرآن بسی گمــره شدنـد زان رسن، قومی درون چـه شدند مر رسن را نیست جرمی‌ای عنود چون تو را ســودای سر بالا نبود
ج۱÷ که ز قـــرآن گر نبینــد غیر قـال این عجب نبود زاصحاب ضلال

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار