تبلیغات

گزارش یوروپل درباره عواقب خطرناک سیاست های دوگانه اروپا بر علیه ترویسم

Article Image

b_300_300_16777215_10_images_uropolll.jpg

اساس نیوز :دفترمطبوعاتی" یورو پل" براساس پیش بینی های انجام شده گزارش داد: اهداف آتی گروه تروریستی داعش می تواندهرکشوراتحادیه اروپا باشد.

به گزارش سرویس بین الملل اساس نیوز"راب وین رایت" مدیربخش اجتماعی یورو پل تشریح کرد:دردوسال گذشته اعضای داعش چندین حمله را در اروپا عملی کردند که تلفات جانی زیادی داشت.
ماموران امنیتی اروپا اعتراف می کنند که سطح این تهدیدات جدی بوده وهرچند همکاری نزدیکی بین پلیس وماموران امنیتی سراسرقاره اروپا برقراراست، ولی این تهدیدات کماکان به قوت خود باقی است.
" ژیل دو کرشوف "هماهنگ کننده یورو پل درامورضد ترورهم گفت: ما باید مراقب باشیم،چون که تهدید ازطرف داعش وشورشیان خارجی درسال های آتی جدی است.
این شورشیان نحوه استفاده ازاسلحه ومواد منفجره را آموزش دیده اند ونیزایدئولوژی جهادی را آموخته اند. هماهنگ کننده یورو پل درامورضد ترورهمچنین افزود کشورهای عضواتحادیه اروپا باید مسئولیت مبارزه باتروریسم رابه عهده بگیرند.
درگزارش یورو پل تحت عنوان "تغییرات دراستراتژی تاکتیکی گروه تروریستی داعش" آمده است:حملات درفرانسه وبلژیک درنوامبر 2015 ونیزمارس 2016 میلادی نشان داد که اسلام گرایان درکارشان موفق وموثرهستند.درآینده نزدیک ماباید منتظرحملات بعدی اسلام گرایان بنیاد گرا ونیزدیگرگروههای اسلام گرا بویژه درکشورهای عضوائتلاف غربی باشیم.  
 
 درادامه گزارش یورو پل آمده است:درحملات احتمالی داعش اروپائیان درحالت زوگ زوانگ (حرکتی درشطرنج)قرارخواهند گرفت.ونباید با داعش درسوریه وعراق بجنگیم،چون دراین صورت خاورمیانه به پایگاهی برای هجوم اعضای داعش به اروپا تبدیل خواهدشد.
در این گزارش تاکید شده است اگرناخواسته برای نابودی داعش عمل کنیم، این اقدام جریان ورود دسته جمعی اعضای آن رابه مکانهای امن برای ادامه جهادشان تحریک خواهدکرد.قبل ازهرچیزهم اروپا شاهد ورود آنها خواهد بود .جایی که درهمه مکان هایش سلولهای اسلام گرایان ازآلبانی تا اسپانیا وجوددارد.  
 
  درگزارش یورو پل دوگانگی سیاست اروپائیان درمبارزه با داعش هم توضیح داده شده است .کشورهای اروپایی به همان اندازه که درمبارزه با داعش سروصدامی کنند، به همان اندازه هم درتجهیز وبسیج کردن آنها آنها تلاش می کنند. تا داعش درمرحله ومنطقه درحال نبردشان درخاورمیانه باقی بمانند وبدین ترتیب آنها فرصت نگاه کردن به غرب را نداشته باشند.
این سیاست موجب می شود خاورمیانه را به محل ذخیره تروریسم تبدیل کند ونتیجه آن هم درد و رنج ومشقت های بی حد وحصرساکنین خاورمیانه رابه بارمی آورد.درگزارش آمده است:موفقیت گروه داعش درمبارزه با غرب مستقیمآ به این بستگی دارد که اسلام  ازداخل پاکسازی شود و این هم درعمل به معنای براندازی مسلمانان میانه رو ارزیابی می شود.
اما این سیاست دوگانه کم اثرهم دیگراروپا را ازخطراسلام گرایان نجات نمی دهد.آماربه وضوح نشان می دهد که درسال 2014 میلادی اسلام گرایان درکشورهای عضواتحادیه اروپا چهار حمله تروریستی، درسال 2015 میلادی 17 حمله تروریستی را انجام دادند.امادرماه جولای 2016 میلادی گزارش شد که بیش ازصد تلاش برای انجام حملات تروریستی موفق ویاغیرموفق دراروپا امریکای شمالی واسترالیا رخ داده است که درآن ارتباط  ودخالت داعش مشخص شده است.
   بسیاری ازحملات تروریستی هم عملآ دررسانه ها ومطبوعات اطلاع رسانی نمی شوند .همانند حوادث حمله باچاقو به دوپلیس درملبورن استرالیا درسپتامبر2014میلادی،مرگ یک سربازکانادایی زیرچرخ های ماشین یک اسلام گرا دراکتبر2014 میلادی وامثال آن.... .
درگزارش یورو پل دربخش هایی آمده است:داعش سعی دارد با انجام حملات تروریستی ،مهاجران سوری رادراروپا بی اعتبارکند وبرسیاست مهاجرت بروکسل تاثیربگذارد.البته اعضای داعش درپی مهاجران خاورمیانه به اروپا نیامدند وبلکه همزمان با آنها آمدند.
براساس آماریوروپل کشورهای هلند،فرانسه،آلمان،انگلیس وبلژیک، به احتمال قوی اهداف اسلام گرایان برای حمله هستند.این کشورها پناهندگان ومهاجران زیادی را ازکشورهای مسلمان پذیرفته اند.امابیشترتروریستهای اسلام گرا که درمیدان دید سرویس های امنیتی اروپاقراردارند ازاتباع 5 کشورمذکوراروپایی هستند.واین موضوع تصادفی نیست.

براساس این گزارش می توان گفت:اروپا به عنوان یک گروگان برای سیاست مهاجرت خود تبدیل شده است.مدل لیبرال خودخواهی اجتماعی ، کاهش تولد نوزاد دراین کشورهای ثروتمند ،موجب شده است واین موضوع هم سبب انفجارنفرت ضعیف جهان سوم شده است.
تلاش سیاست مداران غربی به لاس زدن باتروریست ها واستفاده ازآنها برای منافع خود که درلبنان ، سوریه وعراق دیده شده است مشکلات رافقط بیشترکرده است . بومرنگ تروریسم اسلامی به طرف کسانی برمی گرددکه آنراپرتاب کردند.
 .    
منبع سایت  fondsk.ru
ترجمه سرویس بین الملل اساس نیوز

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار