تبلیغات

تلاش برای ممنوعیت دین اسلام در اسلواکی

Article Image

b_300_300_16777215_10_images_bratislava.jpg

 اساس نیوز :پارلمان اسلواکی با تصویب قانونی در پی ممنوع کردن فعالیت گروه های اسلامی در این کشور است .

به گزارش سرویس بین الملل اساس نیوز به نقل از سایت اسلام رو پارلمان اسلواکی قانون جدیدی راتصویب کرد که براساس آن برای اینکه دین وجنبشی بخواهد دراین کشوررسمیت یابد تعداد پیروان آن نباید کمترازپنجاه هزارنفرباشد.

لازم به ذکر است تعدادمسلمانان این کشوراروپای شرقی حدودپنج هزارنفربوده وکل جمعیت آن هم حدودپنج میلیون وچهارصدهزارنفراست.

 نصف این جمعیت راهم کاتولیکهاتشکیل می دهند.کارشناسان اعتقاد دارند قانون جدیدسختگیرانه وممنوع کننده است.

درمدت بیست سالی که این کشوراستقلال خود رابدست آورده است حتی یک مسجد هم برای مسلمانان آن ساخته نشده است. ازهنگامی هم که بحران مهاجرت دامن گیر کشورهای اروپایی شده است، مقامات دولتی این کشورگفته اندآنها فقط مهاجران مسیحی را قبول خواهند کرد.

ترجمه سرویس بین الملل اساس نیور

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار