تبلیغات

“هم اکنون” را دریاب!

Article Image
“هم اکنون” را دریاب!

downloadبخش عمده‌ای از رنج‌هایی که بیهوده می‌بریم و ثمری هم برای ماندارد. مربوط به این می‌شود که به هیچ قیمتی حاضر نیستیم گذشته را بر زمین نهیم! گویا دوست داریم بی‌جهت همه این بار سنگین را همه جا و همه وقت باخود حمل کنیم. طبیعی است که در چنین وضعیتی خاطرات تلخ گذشته هیچ‌گاه اجازه بهره بردن از زمان حال را بما نمی‌دهد.

با شخصی مواجه می‌شویم که اتفاقا بهر دلیلی قصد خوشحال کردن ما را دارد؛ اما بدلیل داشتن خاطره خاصی قادر نیستیم در این دقایق با او خوشحال باشیم؛ یعنی همواره لحظات شاد کنونی را بدلیل زندگی در گذشته‌ها از دست می‌دهیم و دایما بر حجم لحظات تلخ خویش می‌افزاییم! جالب این‌جاست که در روایات هم توصیه فراوانی به عبور کردن و گذشتن از خطاهای دیگران شده است. مضامینی مانند: صل عن من قطعک واعف عمن ظلمک به صورتهای مختلف در روایات تکرار شده است.

معلوم است که زمانی می‌توانی رابطه قطع شده‌ای را به " وصل" تبدیل کنی که از گذشته عبور کرده باشی!

بهر جهت اگر هم اکنون را قدر ندانیم براحتی از دست ما می‌رود و به همان گذشته‌ای بدل می‌شود که دوست نداری؛ ولی می‌توانیم تصمیم بگیریم که از هم اکنون این چرخه را متوقف سازیم و وارد راهی نو شویم! کافی است این ضرب المثل قدیمی را بیاد آوریم که "ماهی را هروقت از آب بگیری تازه است" !

نویسنده: محمد برفی

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار