تبلیغات

سلام ، ای کاش تو هم با من بودی !

Article Image

سلام  ، ای کاش تو هم با من بودی !

عزیز صادقی

سلام چه لغت زیبا و غریبی است ، اره امروز همه که بهم می رسند به هم سلام می دهند ، امّا براستی خیلی از ایشان از هم در سلامت نیستند !

سلام یکی از اسماء زیبای خداوند است ، بله اسم خداست .

امّا من می خواهم به تو بگویم سلام ، سلامی به پاکی و زلالی ایمان راستین و به صداقت و صفای یقین ، سلامی به مبارکی اسماء الحسنای خداوند و سلامی لبریز از سلامت و لطف و آرامش خدایی .

آری ! من می خواهم متفاوت و بی نظیر باشم ، من دوست دارم برترین و بهترین باشم .

چون باور و اعتقاد من متفاوت و بی نظیر است .

چون اندیشه و فکر و خیال من برتر و بی ریاست !

 زیرا از سرچشمه زلال و مصفای ایمان و ارتباط با الله جوشیده و نشأت گرفته است .

آری! سلام من سلامی واقعی است ، پر از برکت و سلامت و صداقت ، که آن هم ثمر و میوه شجره ی طیبه ایمان و اندیشه مؤمنانه ی من است .

ای برادرم و خواهرم !

من تو را از خود می دانم و خود را از تو !

من غریبی ، مهربان و مهاجری دلسوزم ، که از دشت ظلمت و تاریکی جهل و بی ایمانی ، به گلستان فهم و بصیرت و آگاهی کوچ کرده ام ، و روی بسوی نور و روشنایی ایمان و اعتقاد نهاده و در سرزمین امن و پر از آرامش ایمان سکنی گزیده ام .

کلبه ام ساده و صمیمی و زیباست ، دور نیست ، همین نزدیکی هاست ،همین جا پیش خداست ، کنار خداست !

آه ! اینجا چه حال و هوایی دارد ، ای کاش تو هم با من بودی !

من از اینجا به تو سلام می فرستم ، مهم نیست تو کجایی ، کی هستی ، و چگونه می اندیشی …

ولی بدان که سلام من سلامی ظاهری و عرفی نیست !

آری ! سلام من سلامی حقیقی است لبریز از سلامت و امید و حامل پیامی آشنا و زیبا !

پس سینه ات را بگشای و پذیرای این خیر و رحمت اسم زیبای پروردگار خود و خالق زیبا آفرین و نیکو پسندت باش !

و لختی خود را از درد و رنج دنیا و مشکلات زندگی وارهان و در این ساحل آرامش کمی بمان و در سایه سار درخت ایمان خستگی به در کن .

پس هزاران سلام از من بر تو باد !

هزاران سلام که از ته قلبم برخاسته و از نیروی عشق و ایمانم انرژی گرفته بر تو باد .

ای هرکس هستی و هر کجایی!

تو هم قلبت و دل مهربانت را پذیرای سلام صادقانه و مملو از رحمت و برکت و سلامت من بگردان .

که بر تو سلام باد و سلام !!!

آری اینجا عجب حال و هوایی دارد!

سلام من حقیقی است .

کاش تو هم اینجا بودی کنار من !

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار