تبلیغات

زمینه ها و دامنه فعالیت گروه های افراطی در قرقیزستان

Article Image

b_300_300_16777215_10_images_tyteree6.jpg

اساس نیوز : در هفته های اخیر سرویس بین الملل سایت اساس نیوز در کنار مقالات مهمی که در رسانه های ترکیه منتشر می شود اقدام به ترجمه و انتشار مقالات از سایت های روسی زبان  کرده است .انتشار مقاله زیر در ادامه این تلاش ها صورت گرفته است .

تاتیانا کودریافتسیوا کارشناس مسائل سیاسی درمقاله خود  به زبان روسی در سایت خبرگزاری 24 قرقیزستان نوشت:شمارپیروان سازمانهای افراطی درقرقیزستان روبه افزایش است ودر این میان  تعداد زنان عضواین سازمانها هم قابل توجه شده است.
براساس این آمار افراط گرایی مذهبی ازجنوب کشوربه سمت مناطق شمالی درحال سرایت است وکارشناسان براین باورند هرسال این وضعیت تشدید خواهیافت. افراط گرایی مذهبی عمدتآ درمناطق جنوبی قرقیزستان متمرکزشده است .در بین مردم قرقیزستان به طورسنتی نفوذ اسلام دربین مردم رایج  است وحتی درزمان شوروی سابق هم تحت تاثیرتبلیغات ملحدان وبی دینان قرارنگرفته است.

خانم کودریافتسیوا افزود:درسالهای گذشته در دره فرغانه فرقه ها وجریانات اسلامی زیادی همانند خوارج،معتزله،قرمطیان، اسماعیلیان،شاخه های گوناگون صوفیان،بهائیان وآئین بابی گسترش وتوسعه یافته است که تاثیرآنها برمنطقه تاکنون ادامه دارد.
این کارشناس روس همچنین به نقل از"ارلان باقی یف"یکی ازمسئولین وزارت کشورقرقیزستان نوشت:متخصصان یادآوری می کنند که درسالهای اخیرسازمانهای افراطی عقاید خودرا درشمال قرقیزستان به طورجدی گسترش می دهند، اماتعداد زیادی ازجرایم مرتبط باسازمانهای افراطی مذهبی درجنوب این کشورثبت شده است.
هم اکنون درجنوب قرقیزستان سازمانهای سیاسی ،مذهبی افراطی خطرناکی فعال هستند که ازمیان آنها می توان به حزب التحریرو جنبش تندرو اکرمیه( که از سوی اکرم یولداش بیست سال قبل تأسیس شد)اشاره کرد.همچنین جنبش تروریستی تکفیری-جهادی "جیش المهدی"،"جندالخلیفه"،"انصارالله""التکفیروالتحریر"ونیزدولت اسلامی(داعش)هم درمنطقه جنوب قرقیزستان فعال اند.
تاتیانا کودریافتسیوا کارشناس مسائل سیاسی روس درمقاله خود منبع انتشار عقاید انحرافی  در منطقه را  اینترنت،جماعت تبلیغ  ومهاجرین توصیف کرد.
وی همچنین نوشت:اسلام گرایان رادیکال به طورجدی وموثر از دستاوردهای کنونی ازجمله اینترنت به عنوان یک ابزارواسلحه روانی قوی استفاده می کنند.این گروه ها ازاینترنت  به عنوان منبع گسترش تهدید وخبرهای نادرست وایجا دترس و وحشت استفاده می کنند.همچنین افراط گرایان تواناییهای خودرا درشبکه های اینترنتی تبلیغ می کنند.
افراط گرایان برای تهیه مطالب سایتها وشبکه های اینترنتی خود به طورجدی ازروانشناسان باتجربه ای استفاده می کنند که این روانشناسان هم بخوبی قادر به دستکاری افکارعمومی درسایت های خودهستند.
 خانم کودریافتسیوا درادامه بحث خود افزود:افراط گرایان درکناراینترنت ، جماعت های کوچک ونیز امامان جماعت مساجد را درگیراهداف خودمی کنند . البته امامان وجماعت مساجدی  که تفکرات افراطی ورادیکالی داشته باشند بیشتربه درد افراط گرایان می  خورند و این افرادکمک شایانی برای تبلیغ عقاید اعضای سازمانهای افراطی می کنند.
به طورمثال ماموران امنیتی قرقیزستان درسال 2015 میلادی دراستان "اوش" این کشوریکی ازامامان جماعت عضو سازمان حزب التحریررا دستگیرکردند که دراستخدام اعضا برای گروه داعش وفرستادن آنها به سوریه ، عراق وافغانستان فعالیت گسترده ای داشته است.
تاتیانا کودریافتسیوا کارشناس مسائل سیاسی روسی زبان درمقاله خود دروب سایت خبرگزاری 24 قرقیزستان همچنین افزود:مهاجرانی که ازقرقیزستان ونیزسایرکشورهای آسیای مرکزی مثل تاجیکستان برای یافتن کاربه قزاقستان وروسیه می روند،قربانیان جدی گروههای تروریستی وافراطی هستند .این شهروندان درآنجا گرفتار تبلیغات جماعت رادیکال قفقازشمالی م یشوند.
این کارشناس هچنین سلفی گری رادیکال را ازدیگرتهدیدات کشورقرقیزستان ونیزدره فرغانه توصیف کرد.وی افزود: مسیر اصلی استخدام عضو برای گروههای تروریستی افراطی ،رادیکالیزه شدن جامعه ووجود عقاید افراطی می باشد.سخت گیرانه شدن قوانین ونیزفعالیت موثرنیروهای امنیتی که بافعالیتهای افراطی مقابله می کنند برای مقابله با گرایش شهروندان به عقاید افراطی لازم وضروری است. اما این موارد یعنی فقط مبارزه قانونی باگرایشات افراطی کافی نیست.
ماموران امنیتی معتقدند سازمانهای تکفیری جهادی درآینده نزدیک، تهدیدی جدی برای امنیت تمامی کشورهای آسیای مرکزی است واین سازمانها همگی ایدئولوژی رادیکالی سلفی دارند.
تاتیانا کودریافتسیوا درادامه افزود: امروزه گسترش ایده های سلفی میان جوانان، تهدیدی جدی ومهم است. درقرقیزستان همه ساله برآمار فارغ التحصیلان مدارس دینی خاورمیانه افزوده می شو دوتحت تاثیراین افراد فضای مذهبی  قرقیزستان روبه سلفی گرایی است  .
کارشناس مسائل سیاسی روس درانتهای مقاله خود نبود ایدئولوژی عمومی وفراگیررا مشکل اصلی قرقیزستان معاصر قلمداد می کند .پس ازفروپاشی شوروی مسئولان کشوربارها خواستند این خلا ایدئولوژی عمومی راپرکنند اماهربارموفق به این کارنشدند.
ضمنا خانم نظیره قربانووا مدیرانستیتوی تاریخ ومطالعات اجتماعی دانشگاه دولتی قرقیزستان نیزگفته است:تقریبآ اکثراوقات بحران معنوی وایدئولوژیکی می تواند منجر به پوچی ایدئولوژیکی  منجرشود که آن راهم می توان به وسیله عقاید با ویژگی افراطی پرکرد. به گفته خانم قربانووا واعظان عقایدافراطی مذهبی  اقشار به حاشیه رانده شده جمعیت راهدف خودقرارمی دهند. این افراد درحاشیه به خاطرکمبودهای خود آماده پذیرش نظرات سیاسی با وعده های اجتماعی شکننده هستند .

مامت بک میرزابایف مدیرعلمی-تحقیقاتی انستیتوی اسلام شناسی هم معتقداست:نقش اسلام درزندگی اجتماعی-سیاسی مردم قرقیزستان روبه افزایش است.
براساس این مقاله قرقیزستان تنها کشورآسیای مرکزی است که درساختمان پارلمان آن دو نمازخانه تاسیس شده است.درعین حال به گفته کارشناسان اعتبار واعظان اسلامی وعقایداسلامی درشکل گیری افکارعمومی به شدت روبه گسترش است. درحالی که صحبت کردن درباره افزایش نفوذ سیاستمداران ومسئولان دولت برافکارعمومی سخت است.
قادیر مالیکوف متخصص مشهورالهیات راه حل مشکلات قرقیزستان رادرخودسازماندهی جامعه با حمایت دولت می داند.ونکته مهم دراین میان این است که دولت درحل این روند ومشکل مانع تراشی نکند.اما لازم به ذکراست مخالف اصلی جریان رادیکالی همان اسلام ناب معنوی است وبرای رسیدن به این اسلام آموزش جوانان نقش کلیدی دارد. ضمنا نکته مهم دیگراین است که باید اسلام صحیح رابایدبه جوانان وگمراه شدگان آموزش داد ودرکنار آن  دولت هم به آنها توجه داشته باشد.
منبع سایت خبرگزاری - ИА "24.kg",

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار