تبلیغات

محمد صلی الله علیه و سلم رسول رحمت

Article Image

زمانی که خداوند پیامبر را توصیف می کند، می فرماید ” و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین” یعنی ” و تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم”. این رحمت و مهربانی را  با خواندن سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم می توان احساس کرد، پیامبر زمانی که اذیت و آزارش کردند، دشنامش می دادند چگونه با آن ها تعامل می کرد؟

بیش ترین شخصی که این رفتارهای بد را با پیامبر داشت ابن سلول بود. سیره ی پیامبر را با ابن سلول مرور می کنیم تا ببینیم که پیامبر چگونه با حکمت و رحمت با او برخورد می کرد.

در غزوه ی بنی قینقاع پیامبر یهود را محاصره کرد و بنی قینقاع با خزرج هم پیمان بودند و ابن سلول از خزرج بود. زمانی که یهود محاصره شد ابن سلول عصبانی شد و ترسید برای همپیمانانش اتفاقی بیفتد پس به پیش پیامبر رفت و به ایشان گفت: ای محمد با همپیمانانم خوبی کن، پیامبر جوابش را نداد. راوی می گوید دستش را در یقه ی پیامبر کرد (یعنی پیراهن پیامبر رو کشید) و گفت: ای محمد ای محمد با همپیمانانم خوبی کن. پیامبر صلی الله علیه و سلم عصبانی شد و گفت: رهایم کن. گفت بخدا رهایت نمی کنم تا با همپیمانانم خوبی کنی، در روزگار سرد وگرم با من خوبی کردند بخدا رهایت نمی کنم تا با آنها به خوبی رفتار کنی.

اتفاق عجیبی است. فکر کنید، ایشان پیامبر، بهترین انسان هستند، ایشان رهبر و رییس دولت هستند و این اتفاق در حضور مردم برایش رخ می دهد.

المهم پیامبر آن ها را بخشید، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: آن ها مال تو هستند و آن ها را به ابن سلول داد.

داستان دیگری که با این منافق اتفاق افتاده است، در راه بازگشت از یکی از غزوه ها، دعوایی بین مهاجرین و انصار اتفاق افتاد و پیامبر هم آنجا نبود، ابن سلول گفت: بخدا قسم مثال ما و محمد مثال آن ضرب المثل معروفی است که “سگت را چاق کن تا تو را بخورد”، (وقاحتش را ببینید ” سگت را چاق کن تا تو را بخورد”)، بخدا قسم اگر به مدینه برگردیم عزتمندان آنها را بیرون خواهند کرد.

در مورد چه کسی صحبت می کند؟! درباره پیامبر صلی الله علیه و سلم. این منافق بی شرم داستانش طولانیست، خلاصه داستان این است که پیامبر او را بخشید و گفت تا مردم نگویند محمد یارانش را به قتل می رساند.

تصور کنید شخصی طول عمرش دشنامت دهد پشت سرت صحبت کند و اذیت و آزارت دهد و همیشه برایت مشکل ایجاد کند. زمانی که فهمیدی او در بستر مرگ است چه می کنی؟!

داستان های اذیت و آزار ابن سلول زیاد است. ببینید زمانی که ابن سلول در بستر مرگ بود پیامبر چه کرده و معنای و ما ارسلناک الا رحمة للعالمین را به خوبی نشان می دهد.

پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالیکه ابن سلول در بستر مرگ بود عیادتش کرد، باهمدیگر صحبت کردند. ابن سلول به پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: امروز با دادن پیراهنت بر من منت بگذار و مرا در آن کفن کن و بر من نماز بخوان.

الان بعد این همه سال بعد این همه اذیت و آزار بعد این همه فحاشی و دشنام، از پیامبر پیراهنش را طلب می کنی؟! و از او می خواهی بر تو نماز بخواند؟! و تو رییس منافقین هستی.

اما پیامبر صلی الله علیه و سلم بخشنده بود پیراهنش را به او داد و با آن کفنش کرد و می خواست که بر او نماز بخواند که عمر رضی الله عنه از این کار خوشش نیامد و و پیامبر را به سمت خود کشید و گفت: آیا بر ابن سلول نماز می خوانی در حالیکه چنین و چنان کرده؟ عمر رضی الله عنه می گوید روزهای بدش را برای پیامبر می شمردم . یعنی می گفتم : چگونه بر او نماز می خوانی در حالیکه گفت سگت را چاق کن تا تو را بخورد و پیراهنت را کشید و تمام روزها و سال ها را برایش شمردم که ابن سلول چه کرده است. و چگونه بر او نماز می خوانی و او رییس منافقین هست .

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: رهایم کن ای عمر چون من مختار گذاشته شده ام و اگر من بدانم چون من هفتاد بار برایش آمرزش بخواهم آمرزیده خواهد شد این کار را خواهم کرد. دقیقا این صحبت با آن آیه کریمه که پیامبر را مختار گذاشت هماهنگ است ” بر ایشان آمرزش بخواهی و آمرزش نخواهی اگر هفتاد بار آمرزش بخواهی خداوند هرگز آن ها را نخواهد بخشید”

پیامبر انتخاب کرده بود و به عمر گفت رهایم کن من انتخاب کرده ام و پیامبر-  با تمام اذیت و آزاری که شده بود- بر او نماز خواندن را انتخاب کرد.

بعد از این اتفاق آیه ” و بر کسی از آنان که مُرد هرگز نماز نخوان” نازل شد، و بر دیگر منافقین نماز نخواندند.

اما مقصد از این قصه رحمت و بخشندگی شگفت انگیز پیامبر صلی الله علیه و سلم بود.

از خداوند خواستارم که این رحمت و بخشندگی را از ایشان یادبگیریم و آن را احساس کنیم و به آن افتخار کنیم که پیامبری به این بخشندگی داریم و از ایشان پیروی کنیم.

پیامم به همه ی دعوتگران و همه ی نمایندگان این دین اینست که  از رحمت و بخشندگی که قلب پیامبر را مملو کرده بود پیروی کنند.

برگرفته از برنامه *لو کان بیننا* (احمد الشقیری)

برگردان به فارسی: عبدالحمید صدیقی

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار