تبلیغات

استخدام راحت تاجیک های ساکن روسیه توسط داعش

Article Image

b_300_300_16777215_10_images_tajik.jpg

اساس نیوز : در سالهای پس از فروپاشی شوروی آسیای مرکزی یکی از اهداف فعالیت  گروه های افراطی بوده است.

خلاء ایجاد شده در نتیجه از بین رفتن کنترل کمونیست ها و سیاست های نادرست دولت های حاکم بر این کشورها در جهت مقابله با فعالیت های مذهبی عادی مردم گرایش جوانان این منطقه به سمت افراط گرایی را افزایش داده است.مقاله زیر در سایت فرغانه رو به زبان روسی منتشر شده و در آن تلاش شده است مساله عضوگیری داعش از جوانان تاجیک شاغل در روسیه مورد بررسی قرار گیرد.این یادداشت بوسیله اعضای سرویس بین الملل اساس نیوز از زبان روسی ترجمه شده است.ذیلا ترجمه مقاله منتشر می گردد:
کارشناس مسائل سیاسی روسیه معتقداست: استخدام تاجیک های ساکن روسیه توسط داعش درمقایسه با استخدام تاجیک های ساکن تاجیکستان بسیارآسان تراست.
"آندری زاخواتوف" اعلام کرد:مطالعات درصفوف ودسته های گروه تروریستی داعش درسوریه وعراق نشان داده است دردوسال گذشته این گروه شورشی بیش ازپنجاه هزارعضوازسراسرجهان یارگیری کرده است که ازاین آمار6هزارآن جنگجوهایی ازکشورهای عضوجامعه همسود از جمله آسیای مرکزی هستند.
بخش قابل توجهی ازجوانان تاجیک،ازبک وقرقیز که برای یافتن کار به روسیه می روند در دام داعش می افتند وعضواین گروه تروریستی می شوند وسرویسهای امنیتی روسیه هم به وضوح ازاین موضوع مطلع هستند.
با این وجود یک وضعیت متناقض دراین موضوع قابل مشاهده است وآن این است که سرویس های امنیتی روسیه درصدد جلوگیری ازاقدامات داعش دریارگیری این افراد جوان هستند. ولی قوانین مربوط به کارومهاجرت ونیزرسانه های خبری با شعارهای تهاجمی خودعلیه این جوانان به این یارگیری کمک می کنند.
اماقربانیان یارگیری داعش چه کسانی هستند؟
نظرات گوناگونی درباره دلایل گسترش افراط گرایی مذهبی درمحافل علمی وکارشناسی وجود دارد.
روسلان قربان اف "پژوهشگر ارشد موسسه شرق شناسی معتقداست:سنی ها هشتاد درصدمسلمانان سوریه راتشکیل می دهند. درحالی  که حکومت توسط اقلیت ها به دست بشاراسد که یک شیعه علوی است رهبری می شود.ازاین موضوع که چرا اقلیت براکثریت حکومت کند سران داعش به خوبی استفاده می کنند وجوانان سنی کشورهای آسیای مرکزی راجذب گروه خود می کنند.
بااین حال استخدام افراد جوان درگروه داعش یک فرایند آرام وآهسته ای را طی می کند. افرادی که ازطرف داعش برای یارگیری فرستاده می شوند، اغلب به دنبال جوانان باسواد کم ودربرخی موارد جوانان باسواد دینی ومذهبی رابه دام داعش می اندازند.با این وجوداغلب این فریب خوردگان درشبکه های اجتماعی بدلیل عدم کنترل عواطف واحساسات خود گرفتارداعش شده اند.
براساس این گزارش مسئولین استخدام داعش درشهرهای مهم جذب نیروی کارروسیه یعنی مسکو، سن پترزبورگ، یکاترینبورگ، نوووسیبیرسک،چلیابینسک، ساراتوف،کراسنودار،کراسنویارسک وشهرکمروف به دنبال جذب جوانان آسیای مرکزی بویژه جوانان تاجیکستانی هستند واعلامیه هایی رادرمحل های سکونت جوانان تاجیک پخش می کنند که درآنها به عربی نوشته شده است وطن جدید شما سوریه است و این سرزمین منتظرشماست.
همچنین لازم به ذکراست استخدام کنندگان با اغفال جوانان کم سواد وساده لوح تاجیکستانی ، نگرش منفی مقامات تاجیکستان را به گذاشتن ریش توسط جوانان  ونیزرعایت حجاب توسط دختران وزنان جوان درپی داشته است ونیزمقامات کشوراجازه ورودجوانان وافرادکم سن وسال به مسجد وحج وسایراماکن زیارتی را ندهند.
دراین راستا فعالیت حزب رستاخیزاسلامی تاجیکستان درسال 2015 میلادی درتاجیکستان ممنوع اعلام شد ونیزبهارهمان سال سرهنگ "گل مراد حلیم اف" فرمانده سابق نیروهای مخصوص وزارت کشورتاجیکستان به گروه تروریستی تکفیری داعش پیوست . حلیم اف ضمنآ درآن زمان دولت تاجیکستان رادرسرکوب مسلمانان این کشورمحکوم کرده بود.
براساس این گزارش فاکتور مهم دیگری که موجب افزایش عضویت جوانان تاجیکی درگروه داعش شده است فقر وبیکاری است.جوانان تاجیکستانی درکشورشان بیکاراند ووقتی به روسیه هم برای جستجوی کارمی روند، درآنجا هم بامشکلات فراوانی ازجمله کارکردن درشرایط سخت باحقوق کم مواجه می شوند وگاهی هم دستمزد کارگری شان رانمی توانند بگیرند.
اما راه مبارزه باافراط گرایی درتاجیکستان چیست؟
سطح تهدیدات داخلی که موجب گرایش جوانان تاجیک به فعالیتهای رادیکالی وگروه های افراطی است بسیاربالاست.در این زمینه بجای اینکه بخواهیم ریشه اصلی این تهدیدات راازبین ببریم ، می توانیم با تدابیر اقتصادی ازجمله بهبود امنیت اجتماعی،  ایجاد فرصتهای شغلی جدید ونیزجلوگیری ازتبلیغات حامیان داعش و مقررکردن اقدامات تنبیهی برای علاقمندان به پیوستن درگروههای افراطی ، یافتن افراط گرایان بالقوه ومحکوم کردن آنها ، کنترل دقیق برمساجد ، کنترل فضاهای مجازی وشبکه های اجتماعی  ونیزبکارگیری اقدامات پیشگیرانه ازقبیل گفتگو با جوانان، می توان ازپیوستن جوانان تاجیک به داعش وسایرگروههای افراطی ممانعت کرد.
به هرحال جوانان تاجیکستان که درکشورشان ازحمایت های اجتماعی دولت برخوردارنمی شوند درجستجوی زندگی راحت به روسیه سفرمی کنند وآنجا هم وقتی بامشکلات وهزینه های سرسام آورزندگی روبرومی شوند ، راحت تر دردام یارگیران واستخدام کنندگان گروه تروریستی وتکفیری داعش گرفتارمی شوند.
 این جوانان بعدازمدتی شستشوی مغزی می شوند وداوطلبانه بلیط یک طرفه سفربه ترکیه را تهیه می کنند وازآنجا به سوریه می روند.
ضمنآ لازم به یادآوری است افزایش اضطراب وعدم اعتماد به زندگی آرام درمیان جویندگان کار که از آسیای مرکزی وعمدتآ ازتاجیکستان به روسیه آمده اند، موجب آن شده است که تخلفات سنگین ازجمله قتل ،دزدی ،درگیری و...میان روسها ومهاجران سوژه اصلی رسانه ها وشبکه های تلویزیونی روس شود.
ترجمه سرویس بین الملل اساس نیوز
منبع:سایت فرغانه رو

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار