تبلیغات

معنای (عقیده ) در لغت را بیان نمایید؟

Article Image

پــاســـخ :  عقیده در لغت از (العقد) که به معنای گره زدن و محکم بستن است گرفته شده است ،

همان گونه که به همین معنای لغوی ماده این کلمه در آیه (۸۹) سوره بکار برده شده است :

( ﻟَﺎ ﻳُﺆَﺍﺧِﺬُﻛُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺑِﺎﻟﻠَّﻐْﻮِ ﻓِﻲ ﺃَﻳْﻤَﺎﻧِﻜُﻢْ ﻭَﻟَﻜِﻦْ ﻳُﺆَﺍﺧِﺬُﻛُﻢْ ﺑِﻤَﺎ ﻋَﻘَّﺪْﺗُﻢُ ﺍﻟْﺄَﻳْﻤَﺎﻥَ ‏)
 
ترجمه : الله شما را نسبت به سوگندهای لغوتان گرفت نمی کند و لیکن شما را نسبت به سوگند های که آنها را با دلهایتان گره زده و محکم بسته اید، گرفت می کند.

۲ عقیده را در اصطلاح تعریف کنید؟

پــاســـخ :  عقیده در اصطلاح : به اموری گویند که قلب آنها را کاملا تصدیق نموده ، و با آنها بطوری به آرامش و یقین رسیده باشد که در آنها هیچ شک و شوخی راه نداشته باشد ، گویا که فرد آنها را با قلبش گره زده و محکم بسته است .

۳ عقیده اسلامی را تعریف کنید ؟

پـاســـخ :    عقیده اسلامی : یعنی نسبت به الله متعال ، اولوهیت ، ربوبیت و اسماﺀ و صفات ایشان ، و همچنین نسبت به فرشتگان ، کتابهای آسمانی، پیامبران الهی، روز قیامت ، خوب و بد تقدیر و سایر امور  ایمانی که سلف صالح بر آنها بودند ، بطوری  یقین داشتن که در آنها هیچ شک و شوخی راه نداشته باشد.

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار