تبلیغات

امجد آخوند نظری :بهترین راه مقابله با انحرافات تبلیغ اصول راستین اسلام است

Article Image

b_0_0_0_10_images_IMG_0700.jpg

اساس نیوز : درحوزه علمیه قره بلاغ که بزرگترین حوزه علمیه اهل سنت شمال کشوراست یک قرارملاقات الزامانمی تواند سروقت اتفاق بیافتد.

زیرا هرآن امکان دارد که به علت مشغله کاری بالای حوزه و رویدادی پیش بینی نشده قرارقبلی  به هم بخورد.این مساله درمیان علما قره بلاغ  امری طبیعی است و مثلا یک مورد فوتی اتفاق افتاده ومی بایست جهت شرکت درمراسم کفن ودفن حرکت کرد.
با همه این احوالات اگرچنانچه تقدیربردیدارباشد ،آن دیدارتحت هرشرایطی اتفاق می افتد.عزیمت ما به سوی حوزه علمیه قره بلاغ با اطمینان ازانجام ملاقات با امجد آخوند فرزند استاد مرحوم  یارمحمد آخوند نظری موسس ومدیرحوزه علیمه قره بلاغ برنامه ریزی وانجام شد. امجد آخوند عالمی است که سن و سال بالایی ندارد ،اما مشخصا کرامات مرحوم پدرش در وی دیده می شد.
امروزه درکشورما ایران کمترعالمی را می شود یافت که نام حوزه قره بلاغ را نشینده باشد. کما این که تعداد قابل توجهی ازفارغ التحصیلان اهل سنت ازاین حوزه علمیه فارغ التحصیل شده اند.شکوه ساختمان حوزه علمیه قره بلاغ چندان کم ازنام موسس آن ندارد وانسان درنگاه اول درمی یابد که آنجا به واقع یک دانشگاه بزرگ درپهنه ی ترکمن صحرای ایران است .این حوزه ثمره مجاهدت های وصف ناپذیر مردی که اکنون هرچند درمیان زندگان حضورندارد لیکن نامش آن چنان زیاد برده می شود که اگرکسی نداند فکرمی کند که زنده است.
درلحظه ورود مان به محوطه حوزه جنب وجوش اساتید وطلبه ها به خوبی مشخص بود.دراینجا واطراف یک رسم  وجود دارد وآن این که انجام مصافحه با علما با دست بوسی به همراه است.بدین ترتیب که ملاقات کننده دست استاد را می بوسد واستاد هم درهرمرتبه ومقامی که باشد متقابلا دست ملاقات کننده را بوسیده واو را مورد نوازش خود قرارمی دهد.
این بدان معناست که هیچ تفاوتی میان استاد با شاگرد وشخص عادی با استاد به جهت آفرینش آن ها وجود ندارد.هیچگاه لحظه اول دیداربا امجد آخوند را فراموش نخواهم کرد.زمانی که وی نشناخته مرا مورد لطف کرامت خود قرار دارد بیشتربراشرفیت انسان دربرابرملائکه پی بردم.
قبل از هر کاری همراه با هیات همراه به زیارت مزار استاد یارجان آخوند نظری موسس حوزه علمیه قره بلاغ رفته وبرای شادی روح این انسان بزرگوار دعا خواندیم.

b_0_0_0_10_images_IMG_0678.jpg

امجد آخوند ما را به منزلش دعوت کرد.درفاصله انجام گفتگو وقت نماز ظهر از راه رسید.بنابراین گفتگو را قطع کرده به مسجد رفتیم وادامه گفتگو را دربازگشت مجدد به منزل ایشان ادامه دادیم .
سوال:لطفا درباره بیوگرافی پدرتان استاد یارمحمد آخوند نظری توضیحات مختصری ارائه نمایید.
امجد آخوند:مرحوم پدرم متولد 1299 وجزو افرادی  است که تحصیلاتش را درمدرسه گذرانده ومدرک ششم ابتدائی شان را درسال 1316ازمدرسه آق قلا گرفته است.ایشان آن زمان قراربود برای ادامه تحصیل به تهران برود که نهایتا این کارانجام نشده وحدود دو سال در اداره املاک علی آباد کتول کارکردند.پدرم سال های اولیه تحصیلات حوزوی شان  را در روستای قزقلی درمنطقه گنبد نزد بگ مراد ایشان گذرانده وسپس به مدت 4 سال ازمحضراستاد جلیل القدرقربان آخوند اراده ای درحوزه علمیه روستای قارقی کسب فیض برد.ایشان مدتی بعد با تشویق استاد اراده ای ودوستانش ازآن جا به خدمت مشهورترین استاد ترکمن صحرا استاد عبدالقادرآخوند داغستانی درگلیداغ واقع درشرق ترکمن صحرا مشرف شده وحدود 8 الی 9 سال تا پایان تحصیلاتش درآن جا درس خواند.پدرم درپایان تحصیلات با درجه آخوندی به قره بلاغ مراجعه کرده وحوزه علمیه فعلی را درسال 1330 تاسیس نمود.درحال حاضراین حوزه 260 طلبه دارد.
سوال:استاد حتما مطلع هستید که برخی از گروه های تندرو بنام اهل سنت دست به اقداماتی می زنند که با ماهیت مذاهب اربعه ما همخوانی ندارد .جوانان چگونه می توانند در این زمینه با اگاهی عمل کنند؟
امجد آخوند:اهل سنت را ازروی متون اهل سنت ومستنداتی که ارائه می دهند باید شناخت.ما اگردین واقعی را ترویج داده وعقاید اصلی را بیان کنیم، گروه های افراطی ازصحنه بیرون خواهند رفت.مرحوم پدرم دراین باره سفارش به تبلیغ دین وستایش پیامبر(ص) ودیگربزرگان دینی می کرد ومعتقد بود این طریقه مقابله با گروه هایی همچون وهابیت است و آن ها را ازادامه فعالیت های افراطی گرایانه شان باز می دارد.
اگربنده وقت خودم را برای ارزشها صرف کنم ضد ارزش ها ازادامه مسیر بازمانده وراه به جایی نخواهند برد.این یک اصل است وچنانچه اگرازضد ارزشها صحبت کنیم ارزش ها متوقف خواهند شد.پس وظیفه ما وشما این است که اگردرجایی بحث اختلافی پیش آمد عدله ودلایل خودمان را طبق مستندات موجود بیان نماییم واین موجب بازماندن افراطی ها خواهد شد.یکی ازمشکلات مهم ما این است که نمی توانیم متون ارزشمند ومنابع غنی داخل حوزه ها را به زبان ساده منتشرکنیم تا جوانان هم ازآن ها استفاده ببرند.بخشی ازدلایل این موضوع به کمبود وقت دربین اساتید برمی گردد واساتید به دلیل مشغله کاری فراوان گاهی حتی  نمی توانند به امورعادیشان برسند.به هرحال درجاهایی که ترافیک کاری کمتراست باید این خلاء ها را برداریم، تا فاصله ای بین علما وسایرمردم و به ویژه بین علما وجوانان نباشد.
سوال:به عقیده شما جنگ وخونریزی درسرزمین های اسلامی چه تاثیرات مخربی بر جامعه اسلامی  برجایی می گذارد؟
امجد آخوند:واضح است که این وقایع فشاررا روی اسلام وارد می کند.ریشه ی درگیری ها غالبا به عدم آگاهی وعدم تحمل افراد برمی گردد ودرجایی که فرصت ارائه نظرنباشد درگیری پیش خواهد آمد.یکی ازنعمت های داده شده به انسان فرصت مباحثه و ارائه عدله وسند است که گذشتگان ما نیزبه همین ترتیب عمل می کردند.در قرآن صراحتا خداوند خطاب به رسول الله صلی الله علیه وصحبه وسلم تاکید می کند که به خدایان کفار ناسزا نگویید تا آن ها نیز به خدای تو بی احترامی نکنند.سفارش پیامبراکرم صلی الله علیه وصحبه وسلم درجنگ ها سفارش برعدم کشتارزنان وکودکان می کردند و صحابه را حتی ازقطع درختان بازمی داشت.اسلام چنین خصوصیاتی درخود دارد.اما بر خلاف این رویه حسنه در شرایط کنونی اعمال این جنگ طلبان انسان را به یاد حوادث قرون وسطی می اندازد.این ها به واقع دین خاصی ندارند.
سوال:آیا عقیده گروهایی نظیرداعش را می توان جزواهل سنت دانست؟
امجد آخوند:اهل سنت را باید شناخت.اهل سنت درعقاید پیرو اشعری وماتریدی شناخته شده ودرفروعات به مذاهب چهارگانه تقسیم می شوند.پس اهل سنت درتمام جهان اسلام اشعری وماتریدی هستند که درمجموع به آن اشاعره می گویند وهرکسی که دراین دایره نباشد اهل سنت شناخته نمی شود.بنابراین به صراحت می توان گفت که نه وهابی ها و نه داعشی ها که چنین جنایاتی به ثبت می رسانند و اعمال آنها هیچ شباهتی به عمل یک مسلمان ندارد جزواهل سنت نبوده وازدایره امت اسلامی خارج هستند.
سوال:به عقیده شما وظیفه هرفرد مسلمان درمقابله با این مشکلات وسایرمعضلات چیست؟
امجد آخوند:بنا به فرمایش رسول الله  صلی الله  علیه صحبه وسلم، بزرگترین دشمنان مسلمانان,کفارویهود خواهند بود.بندگی به خدا درعلم وعمل واخلاص قراردارد.تقرب یک فرد به خداوند به هرمیزان که زیاد باشد آن شخص به کامیابی نزدیک ترخواهد بود.تقرب به خدا الزاما نسشتن درمساجد نیست.یک فرد مسلمان اگربه جهت گذران امورزندگی خویش کاربکند,به نیت دستگیری از فقرا ازطریق کارکردن بکوشد و ازافراد یتیم دستگیری نماید. این طلب دنیا ودرعین حال عبادت وکمک به دین محسوب می شود وثواب آن ازعبادت نافله هم افزون تراست.بهترین شخص آن کسی است که نفع بیشتری به جامعه برساند.خداوند می فرماید اگر ازراه تقوا دربرابرمشکلات تحمل کنید ،بی شک اجر وثواب آن داده خواهد شد.
سوال:به عنوان یک کارشناس دینی چه صحبت وتوصیه ای به جوانان دارید؟
امجد آخوند:هریک ازمسلمانان باید فکرکند به این که ازکجا آمده و به کجا خواهند رفت.برای حرکت درمسیررستگاری باید بدانیم مبداء ومعاد ومعاش چه هستند.ازطرفی ما به علوم دنیا همچون فناوری هسته ای نیازداریم .چون دانستن علم فرایض کفایه است.ما باید درتمامی زمینه ها به رشد برسیم.راه رسیدن به دین این است که ایمان کامل داشته باشیم.نشانه های داشتن ایمان شناخت صفات خداوند وعقیده به آن است.دراحکام برجای آوردن نمازدراولویت قراردارد.ایمان به عنوان هسته مرکزی فرد مسلمان شناخته می شود.خداوند برای کفارشدیدا خوفناک وبرای مسلمانان مهربان است.درلحظه لحظه ها ی ما الله حضوردارد ومطالعه تاریخ و زندگی گذشتگان بهترین درس عبرت خواهد بود.
خبرنگار:طاهرجانی

b_0_0_0_10_images_IMG_0719.jpg

اشتراک در تلگرام

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار