تبلیغات

ابزارهای تبلیغی وهابیت در زمان حاضر

Article Image

b_300_300_16777215_10_images_jhjhgds.jpg

اساس نیوز : آئین وهابیت با الهام گیری از اندیشه های کسانی همچون ابن تیمیه و ابن قیم جوزی، توسط محّمد ابن عبدالوهّاب تولّد یافته است. آئینی منحرف و سطحی و به دور از روح والای تعالیم حیات بخش اسلامی بوده و از آغاز تولّدش تاکنون حاصلی جز تفرقه افکنی، تباهی، تخریب، و فساد در عالم اسلام و میان مسلمانان نداشته است.

این آئین از مبانی اعتقادی کاملاً سست و ابتدائی برخوردار بوده و برداشت هائی بسیار سطحی و مبتذل از آیات قرآنی و روایات و اخبار ارائه می دهد.
استعمار و استکبار برای حاکمیت و سلطه سیاه و شیطانی خود در جستجوی زمینه های حاکمیت می باشد. شعار کهنه و همیشگی آنها تفرقه بینداز و حکومت کن بوده که یکی از مهّم ترین راههای رسیدن به آن ایجاد جو ناسالم و تکفیر و تفسیق در جامعه است.
آنچه در این میان توانسته همیشه مانع عمده و سدّ محکمی در برابر اهداف استعماری باشد، قدرت دین و نفوذ مذهب در بین مردم بوده است. آن هم دین اسلام و این چیزی است که همیشه مورد اعتراف استعمارگران بوده و هست.
مأموران انگلیسی محمّد بن عبدالوهاب را با حس جاه طلبی و ضعف اخلاقی و اندیشه های افراطی که در او یافتند، برای ایجاد این فرقه مناسب می بینند و به همین منظور گام به گام او را همراهی می کنند تا زمانی که زمینه را مناسب دیده و وادارش می کنند که مذهب جدید را اعلام کند و سپس با امکانات فراهم شده اقدام به جمع مرید نماید.
هنگامی که محمّد ابن عبدالوهّاب درعیه را موطن خود قرار داد، اهل آن شهر در نهایت نادانی بودند و در امر نماز و پرداختن زکات سستی می ورزیدند. محّمد بن عبدالوهاب به آنان امر دین را از طریق برداشت های خود آموخت و آنها را تحت امر خود قرار داد.
شیخ محّمد از این پس به رؤسا و قضات نجد نامه نوشت و از آنان خواست از او اطاعت کنند و منقاد او باشند. گروهی فرمان بردند و گروهی دیگر عدم اطاعت خود را اظهار کردند و دعوت شیخ را به باد استهزاء گرفتند و او را به نادانی و نداشتن معرفت نسبت دادند. جمعی او را جادوگر خواندند و عدّه ای دیگر نسبتهای زشت به او دادند. شیخ به اهل درعیه فرمان قتال داد، ایشان مکرر با مردم نجد جنگ کردند تا آنان را به اطاعت شیخ در آوردند و آل سعود بر نجد و قبائل ساکن آن غلبه کردند.
شیوه و روش این گروه از همان آغاز بر خشونت، جرح و قتل مسلمانان و همچنین تکفیر آنان قرار داشته است.
فرهنگ وهابیت براساس تکفیر فرق اسلامی، ایجاد تفرقه بین مسلمین، سازش با جبّاران و استعمارگران بنیان نهاده شده است. روش های تبلیغی آنان در زمان شکل گیری  این بود که ابتداء با دعوت از طریق ارسال نامه به سران قبائل عربستان آنها را به همراهی می خواندند و در صورت عدم قبول آنان با لشگرکشی و جنگ و خونریزی قبائل را به اطاعت از خود وادار می کردند.
از ائتلاف بوجود آمده توسط استعمارگران انگلیس بین دو خانواده آل سعود و آل شیخ در عربستان و پس از تصرف در آوردن کل سرزمین عربستان و تشکیل کشور پادشاهی عربستان سعودی، امور دینی به نوادگان و بازماندگان محّمد ابن عبدالوهّاب که به آل شیخ معروفند واگذار گردید و امور سیاسی و اداره کشور به نوادگان و فرزندان سعود ابن عبدالعزیز و معروف به آل سعود سپرده شد.
در قرن گذشته میلادی و پس از دستیابی عربستان به منابع عظیم نفتی و ثروت سرشار بدست آمده، وهابیون به ترویج و توسعه افکار خود در سطح جهان اسلام پرداختند.
پس از استحکام پایه های حکومت وهابیون در داخل کشور ثروتمند عربستان سعودی و شکل گیری نظام های کشورهای جدید، وهابیون با برخورداری از ثروت سرشار نفت، روش پیشبرد مقاصد خود را تغییر داده و با استفاده از ثروت سرشار بطور مقطعی دست از قتل و غارت و کشتار برداشته و به نفوذ خود از طرق فرهنگی اقدام نمودند.
وهابیون در کشورهای اسلامی فقیر و بخصوص در شبه قاره  هند مانند پاکستان، بنگلادش، افغانستان و مسلمانان هند که دارای جمعیت های بسیار زیاد و درآمدهای بسیار کمی هستند با خرج پول های بسیار زیاد به ساختن مدارس علمیه، مساجد، مراکز به اصطلاح اسلامی پرداختند و بطور بسیار سازمان داده شده و با تشکیلات قوی و شبکه های مرتبط با یکدیگر به ترویج آئین وهابیت پرداخته و مردم مسلمان شبه قارّه را که عمدتاً از مسلمانان حنفی می باشند را به این آئین فرا می خوانند.
در این میان با توجّه به فقر اقتصادی کشورهای شبه قاره و وجود تعداد بسیار زیاد نیروهای کار فعال از شبه قاره در کشور عربستان در رده های مختلف کارگر، تکنسین، مهندس و پزشک و تردد این افراد به کشورهای خود این افراد خود به عنوان مهم ترین مروجان وهابیت در کشور خود عمل می کنند.
مدارس دینی و دانشگاههای وهابیون در عربستان از میان شاگردان و طلاّب علوم دینی که در کشورهای اسلامی وجود دارند، شاگردان برجسته را انتخاب و بصورت بورسیه به عربستان اعزام نموده و در آنجا پس آموزش و تعلیم آنان و تبدیل ایشان به مبلّغین وهابیت، آنها را به کشور خود بازگردانده و به تبلیغ این آئین می پردازند.
کشور عربستان سعودی مهد و مرکز وهابیت می باشد و همانطور که قبلاً نیز اشاره شد حاکمیت سیاسی در دست خاندان آل سعود و حاکمیت مذهبی به خاندان آل شیخ سپرده شده است.
خاندان آل سعود در اثر سالها حاکمیت در عربستان و در نتیجه تردد و ارتباطات زیاد با دنیای خارج و بخصوص با آمریکائیان و اروپائی ها و همچنین دیگر کشورهای اسلامی دید بازتری یافته اند و با عقاید خشن، خشک و بی پایه آل شیخ در تکفیر و تفسیق دیگر مسلمانان همراهی ندارند و خود را وهابّی نمی دانند و این مسئله در سطح روابط سیاسی عربستان با دیگر کشورهای اسلامی در سالهای اخیر بیشتر نمود پیدا کرده است  .اما این تنها در حد ادعاست.
وهابیون علمای خود را به زبانهای مختلف دنیا آموزش داده و به اعزام آنها به کشورهای مختلف اقدام می نمایند وبه نشر افکار خود می پردازند و مسلمانان فقیر و ناآشنا با تعالیم اصیل اسلامی را جذب خود می نمایند.
همانطور که در موسم حج نیز مسلمانان مشاهده می نمایند ،علمای وهابی در بین نماز مغرب و عشاء در مسجد الحرام و مسجد النبی در اوج وجود جمعیت حجاج و زائران در این مساجد مقدس، به زبان اردو و دیگر زبانها اقدام به وعظ و خطا به نموده و تعداد بسیار زیادی از مسلمانان شبه قارّه و دیگر کشورها را جذب و به سخنان آنان گوش فرا می دهند.
در موسم حج و همچنین در ماه های زیارتی که مسلمانان بسیار زیادی برای زیارت خانه خدا و مرقد رسول گرامی اسلام و انجام عمره مفرده در ماههای رجب ، شعبان و رمضان به حرمین شریفین مشرف می شوند، طلاّب خارجی که از طریق شبکه وهابیت در کشورهای خود جذب شده و بصورت بورسیه در عربستان به تحصیل وهابیت مشغولند، بسیار فعّال در حرمین شریفین با مسلمانان به گفتگو نشسته و افکار وهابیان را به آنها تلقین و تبلیغ می نمایند. با توجّه به اینکه این افراد از کشورهای خود حجاج هستند و زبان مادری آنها را می دانند، تأثیر بسیار زیادی بر روی زائرین خانه خدا می گذارند.
وهابیون همچنین در تبلیغ آئین خود پس از برقراری ارتباط با حجّاج و قرائرین بیت اللَّه الحرام و اخذ آدرس آنان، ارتباط خود را بطور مستمر ادامه داده و مطالب خود را در قالب جزوات و کتابچه های با چاپ و جلد بسیار زیبا و نفیس و با مطالب مختصر که خواننده را جذب می کند، ارائه می دهند.
وهابیون عصر حاضر برخلاف اسلاف خود که هرگونه نوآوری را بدعت در دین دانسته و سیم های تلگراف را به عنوان بدعت در دین قطع می نمودند، امروزه از کلیه امکانات و ابزار نوین تکنولوژی روز جهت اشاعه اهداف خود استفاده می نمایند و حضور بسیار گسترده و فعّالی در شبکه اینترنت دارند و با ایجاد سایت های خبری و تحلیلی مختلف به اطلاع رسانی افکار خود می پردازند.
چندین موج رادیوئی عربستان برنامه های برون مرزی مختلفی را به زبان های گوناگون برای اکثر کشورهای جهان پخش می نمایند.
وهابیون در مطبوعات کشورهای مختلف نیز نفوذ نموده و با هزینه نمودن مبالغ هنگفت در اکثر کشورهای اسلامی مطبوعات مختلفی را در اختیار دارند که با زبان محلّی مردم به القاء تفکرات و نفوذ خود می پردازند.
با بوجود آوردن مسلک خشک و خشن وهابیت که به تکفیر و تفسیق دیگر مسلمانان می پرداخت، آتش جنگ، فتنه، قتل و غارت را در سرزمینهای اسلامی متعلق به حکومت عثمانی بوجود آوردند و ضمن تجزیه سرزمین های اسلامی و مسلمانان و ایجاد درگیری بین آنان، در مرکز سرزمین های اسلامی و محل نزول وحی و خانه خدا که محلّ انجام بزرگترین گردهمائی سالیانه مسلمانان می باشد حکومتی را مستقر نمودند که بر مبنای ایجاد تفرقه و خصومت و دشمنی بین مسلمانان و سرسپردگی به استعمارگران فلسفه بوجود آمدن آن بوده است.

تهیه کننده:عبا محمدنژاد

اشتراک در تلگرام

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار