تبلیغات

بیشتر آشنا شویم با پیامبران الهی

Article Image

قران دارای ۱۱۴ سوره است قران دارای ۳۰ جزء است قران دارای ۱۲۰ حزب است قران دارای ۶,۲۳۶ ایه است قران دارای ۷۷,۷۰۱ کلمه است قران دارای ۳۲۳,۶۷۱ حرف است قران دارای ۹۳,۲۴۳ فتحه است قران دارای ۳۹,۵۸۶ کسره است قران دارای ۴,۸۰۸ ضمه است قران دارای ۱۹,۲۵۳ تشدید است قران دارای ۳,۲۷۲ همزه است قران دارای ۱,۷۷۱ مد است ...

ادامه مطلب »

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار