تبلیغات

اطلاعات قرآنی

Article Image

قران دارای ۱۱۴ سوره است

قران دارای ۳۰ جزء است

قران دارای ۱۲۰ حزب است

قران دارای ۶,۲۳۶ ایه است

قران دارای ۷۷,۷۰۱ کلمه است

قران دارای ۳۲۳,۶۷۱ حرف است

قران دارای ۹۳,۲۴۳ فتحه است

قران دارای ۳۹,۵۸۶ کسره است

قران دارای ۴,۸۰۸ ضمه است

قران دارای ۱۹,۲۵۳ تشدید است

قران دارای ۳,۲۷۲ همزه است

قران دارای ۱,۷۷۱ مد است

قران دارای ۱,۰۱۵,۰۳۰ نقطه است

قران دارای ۵,۰۹۸ وقف است

بهترین نوشیدنی که در قرآن ذکر شده ( شیر ) میباشد

بهترین خوردنی که در قرآن ذکر شده ( عسل ) میباشد

بزرگترین عدد در سوره صافات آیه ۱۴۷ آمده که صد هزار میباشد.

کمترین حرفی که در قرآن بکار رفته حرف ( ظاء) میباشد

بزرگترین سوره قرآن دارای ۲۵۵۰۰ حرف میباشد

تعداد کلمات سوره تکویر برابر با تعداد سوره های قران است

سوره اخلاص به نسب نامه خداوند معروف است

سوره حمد دوبار بر پیامبر نازل شده یکبار در مکه و یکبار در مدینه

در سوره نساء به قوانین ازدواج اشاره شده است

در آیه ۶ سوره مائده مراحل وضو بیان شده است

حضرت سلیمان نخستین شخصی بود که بسم الله الرحمن الرحیم نوشت.

حضرت موسی (ع) داماد حضرت شعیب (ع) بود

حضرت ادریس (ع) اولین شخصی بود که لباس دوخت و خط نوشت

پرنده ای که در دربار حضرت سلیمان (ع) خدمت می کرد (هدهد) نام داشت

به حیوانی که از طرف خدا وحی شد زنبور عسل بود (آیه ۶۸ سوره نحل)

قران در ۲۳ سال بر پیامبر نازل شد

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار