تبلیغات

اعجاز قرآن؛ خلقت از گل

Article Image

خدا در قرآن میفرماید که انسان را از گل آفریده و روح را در آن دمیده است

ما اینها را از گل چسبناک آفریدیم

(سوره الصافات آیه ۱۱)

وقتی جسم انسان مطالعه می شود واضح میگردد که تمام عناصر که در خاک موجود است در بدن انسان وجود دارد انساج زنده نودوپنج درصد از کربن-هیدروژن-اکسیژن-نیتروژن-فسفر- وبیستوشش عنصر دیگر ساخته شده است

همانا انسان را از خلاصه یا جوهر گل آفریدیم

(سوره المومنون آیه ۱۲)

لغت سلاله یعنی قسمت اساسی یا خلاصه یک شی یعنی جوهر آن.این معلومات راکه قرآن ۱۴۰۰ سال قبل گفته بود علم امروزی تایید میکند

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار