تبلیغات

صدقه 1

Article Image
پرینت ایمیل یکشنبه, 10 آبان 1394

الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الأنبیاء و المرسلین نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و بعد:

با تأمل در نصوصی که در مورد امر به صدقه و تشویق آن تعلق دارد بقیه اعمال دارا نیستند لذا بر میگردیم به آیاتی که خداوند متعال در قرآن پاکش در مورد صدقه به آن أمر و تشویق نموده است.

آیات وارده در زمینه صدقه و انفاق

خداوند متعال به پیامبرش امر می نماید: « قل لعبادی الذین ءآمنوا یقیموا الصلوة و ینفقوا مما رزقناهم سراً و علانیةً من قبل أن یأتی یوم لا بیع فیه و  لا خلال» [ ابراهیم:31]

« به بندگان مؤمنم بگو: باید نماز را برپا دارند و از آنچه بدیشان داده ایم مقداری را در پنهان و آشکار ببخشند پیش از آنکه روزی فرا رسد که در آن معامله و دوستی نیست».

همچنین می فرماید: « یا أیها الذین ءآمنوا أنفقوا مما رزقناکم من قبل أن یأتی یوم لا بیع فیه و لا خلة و لا شفاعة» [بقره:254]

« ای کسانی که ایمان آورده اید از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید قبل از اینکه روزی بیاید که در آن نه خرید و فروشی هست و نه دوستی و نه سفارشی».

و می فرماید: « من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له أضعافاً کثیرۀ». [بقره:245]

« کیست که به خداوند قرضی نیکو دهد و [خدا] آنرا برای او چندین برابر کند».

و می فرماید: « فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و أطیعوا و أنفقوا خیراً لأنفسکم و من یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون». [تغابن:16]

« پس تا حدی که می توانید از خدا بترسید و بشنوید و اطاعت کنید و انفاق نمایید که برایتان بهتر است و کسانی که از بخل نفس خویش مصون باشند اینانند که رستگارند».

و همچنین آیات بسیاری در قرآن کریم وجود دارد که بر فضیلت و أمر و تشویق به آن توصیه و سفارش نموده است.

فضایل و فوائد صدقه:

1-  صدقه باعث فروکش کردن خشم و غضب الله سبحانه تعالی می شود، همچنانکه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید: « إن الصدقة السر تطفئ غضب الرب تبارک و تعالی» [ صحیح الترغیب و الترهیب]

« همانا صدقه مخفی و پنهان خشم پروردگار خجسته و بلند مرتبه را خاموش می گرداند».

2- صدقه باعث محو شدن گناهان می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: « و الصدقة تطفئ الخطیئة کما تطفئ الماء النار» [ صحیح الترغیب و الترهیب]

« صدقه همانطور که آب، آتش را از بین می برد، گناهان را از بین می برد».

3- صدقه باعث نجات از آتش جهنم می شود. در همین باره پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند: « فاتقوا النار و لو بشق تمرة»

« خود را از آتش جهنم نجات دهید هرچند با نصف دانه ای از خرما باشد».

4- شخص صدقه دهنده در روز قیامت در سایه صدقه اش قرار می گیرد، همچنانکه که عقبة بن عامر رضی الله عنه روایت می کند که من از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند: « کل امرئ فی ظل صدقته حتی یقضی بین الناس».

«هر شخصی در سایه صدقه اش قرار دارد تا زمانی که بین مردم قضاوت شود».

و همچنین پیامبر یادآور شده که یکی از آن هفت نفری که در روز قیامت در زیر سایه عرش خداوند قرار می گیرند آن روزی که هیچ سایه ای جز سایه او وجود ندارد فردی است که به صورت مخفیانه صدقه می دهد تا جایی که دست چپش از آنچه دست راستش نموده خبر ندارد.

5- صدقه دارویی است برای امراض بدنی. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: « داووا مرضاکم بالصدقۀ».

«بیمارانتان را با صدقه معالجه و درمان نمایید».

ابن شقیق می گوید: از ابن مبارک شنیدم که مردی از او درباره زخمی که به مدت هفت سال در زانویش وجود داشت ه و آن شخص با انواع روش ها به معالجه پرداخته بود و از اطباء ناامید شده بود، پرسش نمود؛ ابن مبارک به آن شخص فرمود: برو در جایی که به آب نیاز دارند چاهی حفر کن، امید دارم که در آن جا چشمه بیرون آید و زخمت بهبود یابد و خون آن بند آید. آن شخص همین کار را انجام داد و بیماری اش برطرف شد.

6- در آن شفایی برای امراض قلبی است همچنانکه رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: «زمانی که خواستی قلبت را نرم سازی پس به مسکین غذا بده و بر سرش نیز دست شفقت بکش».

7- بنده با صدقه به حقیقت نیکی دست پیدا می کند. خداوند متعال می فرماید: « لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون» [ آل عمران:92]

« هرگز به نیکی نمی رسید، مگر آنکه از آنچه دوست دارید ببخشید».

8- صدقه، مال صدقه دهنده را کم نمی کند. همچنانکه رسول الله صلی الله علیه و سلم از آن خبر داده اند: « ما نقصت صدقة من مال» [رواه مسلم] «صدقه از مال نمی کاهد».

9- انفاق کننده روزانه مورد دعای خیر ملائکه قرار می گیرد برعکس شخص بخیل مورد دعای نابود شدن مال قرار می گیرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند: « ما من یوم یصبح العباد فیه إلا ملکان ینزلان فیقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً و یقول الآخر: اللهم أعط ممسکاً تلفاً». [متفق علیه]

« هیچ روزی نیست که بندگان صبح کنند مگر این که دو فرشته فرود می آیند. یکی از آن ها می گوید: خدایا! به کسی که در راه تو ببخش می کند، بخشش کن. و دیگری می گوید: خدایا! ضرر و زیان و نابودی را نصیب کسی کن که نمی بخشد و بخل می ورزد».

...ادامه دارد

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار