تبلیغات

توصیه های مفید دینی

Article Image

به‌ الله‌ گُمان‌ نیک‌ داشته‌ب اشید.
زیرا، هرکس به الله گمان خوبی داشته باشد، الله هرگز او را نااُمید نمی کند.

رسول الله
صلی الله علیه وسلم-فرمودند:

«الله متعال می فرماید:من نزد گمان بنده ام هستم، اگر گمان نیکو داشته باشد، نیکی یابد و اگر گمان بد داشته باشد، بد بیند» (روایت احمد)

در هرکاری بر الله توکل کنید. زیرا،هرکس بر الله توکل کند، الله برایش کافی خواهد بود.

الله متعال می فرماید:
…وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ…
 «هرکس بر الله توکل کند، پس الله برایش کافیست» (طلاق/۳)

شکر نعمت‌های‌الهی‌را به‌جای آورید. زیرا،هرکس بخاطر نعمتهایی که الله به او داده، الله را شکر کند، الله از فضلش نعمتهایش را بر او بیشتر می کند.

الله متعال میفرماید:
«اگر شکر گزاری کنید، (نعمت خود را) بر شما خواهم افزود» (ابراهیم/۷)

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار