تبلیغات

راستی

Article Image

از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که:

رسول الله فرمودند:

همانا راستی بسوی طاعت رهنمائی می کند و طاعت بسوی بهشت.
هر آئینه شخص راست می گوید تا اینکه در نزد الله، صدیق (بسیار راستگو) نوشته می شود.

همانا دروغ بسوی معاصی (گناه) رهنمائی می کند و معاصی بسوی دوزخ.
هر آئینه شخص دروغ می گوید تا اینکه در نزد الله ،کذّاب (بسیار دروغگو) نوشته می شود.

(متفق علیه)

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار