تبلیغات

۹۰۰ سوال و جواب در سیره پیامبر بزرگ اسلام (۲۰)

Article Image
پیامبر صلی الله علیه وسلم چند ماه در مدینه به سوی بیت المقدس نماز خواند؟
۱۶ ماه.
روزه ماه رمضان در چه ماهی واجب شد؟
در ماه شعبان سال دوم هجری.
کیفیت روزه پیامبر صلی الله علیه وسلم قبل از واجب شدن روزه ماه رمضان چگونه بود؟
سه روز از هر ماه را روزه می‌گرفت.

خداوند زکات مال را در چه سالی واجب فرمود؟
در سال دوم هجری.
پیامبر صلی الله علیه وسلم در چه ماهی برای غزوه بدر کبری از مدینه خارج شد؟
در ماه رمضان سال دوم هجری.
تعداد مسلمانان در غزوه بدر کبری چند نفر بود؟
۳۱۳ نفر مرد.

پیامبر صلی الله علیه وسلم امور مدینه را در غیاب خودش به چه کسی سپرد؟
عبدالله بن ام مکتوم.
مسلمانان در عزوه بدر کبری چه تعداد وسیله سواری داشتند؟
۲ اسب و ۷۰ شتر.
چه کسی در غزوه بدر کبری پرچمدار اسلام بود؟
مصعب بن عمیر عبدری.

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار