تبلیغات

مرد هزار چهره تاریخ اسلام

Article Image

آیا شبث بن ربعی را می شناسید؟

او در ابتدا به نبوت سجاح (کذاب مدعی نبوت) باور داشت و موذن وی بود. سپس توبه کرد و بعدا از جمله کسانی گردید که بر عثمان بن عفان رضی الله عنه خروج کردند و وی را به شهادت رساندند. سپس بار دیگر توبه کرد و از جمله کسانی گردید که با شعار خونخواهی عثمان رضی الله عنه با علی رضی الله عنه می جنگیدند. سپس توبه کرد و از جمله یاران علی رضی الله عنه گردید. اما بعدا همراه با خوارج، بر علی رضی الله عنه خروج کرد. سپس تغییر کرد و با لشکری همراه شد که با حسین رضی الله عنه جنگیدند و وی را به شهادت رساندند. سپس توبه کرد و از جمله کسانی گردید که خواهان انتقام از قاتلان حسین بودند. سپس از پیروان مختار بن ابی عبید ثقفی (کذاب مدعی نبوت) گردید. سپس بار دیگر توبه کرد و از جمله کسانی گردید که علیه مختار می جنگیدند. و بالاخره معلوم نیست که این فرد چگونه وفات یافت!

مصیبت این مرد این بود که در انتظار فتنه ها بود. هرگاه فتنه ای ظاهرا میشد، از جمله اولین مجادله کنندگان در آن فتنه بود و به سرعت در آن داخل میشد.

در صحیحین، ابوهریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت می کند: در آخر الزمان فتنه هایی خواهند بود. در این فتنه ها، نشسته بهتر از ایستاده و ایستاده بهتر از پیاده و پیاده بهتر از دونده به سوی آن است. هر کس انتظار فتنه ها را بکشد، فتنه ها نیز در انتظار وی خواهند بود. و هر کس پناهگاهی بیابد، باید به آن پناه ببرد.

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار