تبلیغات

سنتی فراموش شده

Article Image

نگاه کردن به آسمان همراه با خواندن دعا به هنگام خروج از منزل …

ام سلمه رضی الله عنها می فرماید:

پیامبر صلی الله علیه وسلم هرگز از خانه من خارج نشد مگر اینکه به آسمان نگاه می کرد و می فرمود:

《 اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِکَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ یُجْهَلَ عَلَیَّ 》).

سنن أبی داود – شیخ آلبانی آنرا تصحیح نموده

ترجمه: “بارالها، به تو پناه می برم از این که گمراه کنم و یا گمراه گردم، بلغزانم و یا بلغزم، ستم کنم یا ستم بینم، به نادانی کشانم و یا خود دچار آن گردم. “

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار