تبلیغات

پسر رئیس جمهور ترکمنستان به مجلس این کشور راه پیدا کرد

Article Image


b_300_300_16777215_10_images_yyty.jpg

اساس نیوز :پسررئیس جمهورترکمنستان یکی از اعضای مجلس این کشورشد.

به گزارش سرویس بین الملل اساس نیوز به نقل از  سایت "خرونیکا ترکمنستان" به نقل ازتلویزیون ترکمنستان :سرداربردی محمداف درانتخابات میاندوره ای مجلس ترکمنستان پیروزوبه مجلس نمایندگان راه یافت.ستادانتخابات ورفراندوم ترکمنستان اعلام کرد :سردار نامزد انتخاباتی حوزه" دوشاق" استان آخال بود که باکسب آرای لازم برنده انتخابات مذکورشد.دردوحوزه دیگرازاستان ماری ترکمنستان  انتخابات میاندوره ای مجلس این کشور برگزارشده بودکه درآن خانم گوهر بایراموا و آقای یوسف قلی ایشایف به عنوان نمایندگان آن معرفی شدند.
این انتخابات برای پرکردن کرسی های مجلس که به دلایلی ازجمله فوت و...خالی مانده است برگزارشد.
نکته جالب این خبرآن است که خبرگزاری رسمی ترکمنستان اشاره ای به انتخاب سردار بردی محمداف به عنوان نماینده نکرده است وخبرگزاری ترند آذربایجان خبرگزاری رسمی دولت ترکمنستان که خبرپیروزی پسررئیس جمهور را منتشرکرده بود بعدآ این خبر را حذف کرد. اما این خبرترند درصفحه ذخیره گوگل حفظ شده است.
براساس گزارش سایت "آلترناتیوترکمنستان" سردار بردی محمداف چندماه پیش با حکم پدرش به عنوان معاون یکی ازبخش های وزارت خارجه ترکمنستان منصوب شده بود.
برخی منابع گفته اندقربان قلی بردی محمداف پسرش سرداررا به عنوان جانشین خود آماده می کند.

اشتراک در تلگرام

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار