تبلیغات

حکم ازدواج با نوه‌ی خاله‌ی رضاعی

Article Image

imagesسوال: ناز بی‌بی، خواهر کوچک‌ترش بنام  گل‌بی‌بی را شیر داده و اکنون هر دو خواهر صاحب فرزند و  نوه هستند. سوال این است آیا نوه خواهر بزرگ بنام مسلم می‌تواند با نوه خواهر کوچک بنام مرجان ازدواج کند؟

مستفتی: مولوی ظاهر

جواب: در صورت مذکوره گل‌بی‌بی که از ناز بی‌بی شیر خورده فرزند رضاعی او به حساب می آید لذا فرزندان ناز بی‌بی، برادر و خواهر گل‌بی‌بی قرار می گیرند یعنی گل بی بی خاله‌ی مسلم می شود و مسلم می‌تواند با فرزندان و نوه‌های گل‌بی‌بی ( خاله ی رضاعی ) ازدواج کند. لذا ازدواج مسلم با مرجان صحیح است.

دلایل:

لما فی التنویر الابصار:

« (ويثبت به)…. (وإن قل) …. (أمومية المرضعة للرضيع، و) يثبت (أبوة زوج مرضعة) إذا

كان (لبنها منه له) وإلا لا كما سيجئ (فيحرم منه) أي بسببه (ما يحرم من النسب) رواه الشيخان. »

التمرتاشی، محمد بن عبدالله: ۱/۲۰۲، باب الرضاع، دار الکتب العلمیة، بیروت.

و فی الدر المختار:

« (فَيَحْرُمُ مِنْهُ) أَيْ بِسَبَبِهِ (مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ».

الحصکفی، محمد بن علی: ۳/۲۱۳، باب الرضاع، دار الفکر، بیروت.

دار الافتای شمس العلوم ایرانشهر ۶/ محرم/ ۱۴۳۸ ه.ق

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار