تبلیغات

اصول و ضوابط کار برای زنان

Article Image

اصول و ضوابط کار برای زنان

س: حكم شريعت در مورد اشتغال زنان به كارهايي كه مردان مي توانند آن را انجام دهند، اما اين مشاغل به زنها سپرده مي شوند تا زمينه كار را براي زنها فراهم كنند؟

ج: اصل، در شريعت اسلام اين است كه زن در جايگاهي قرار بگيرد كه خداوند او را با آن جايگاه كرامت و عزت داده است، يعني زن در خانه بماند و از اماكن فتنه و جاهاي ناامن دور باشد، تا بتواند فرزندانش را به شيوه اسلام تربيت كند، خدمت شوهرش را انجام دهد و به كارهاي خانه اش بپردازد.

اما اگر زن، نا چار شود تا كار كند بايد كاري را انتخاب كند كه با دين و دنياي او مناسب باشد، و او را از شوهر داري و تربيت فرزندان باز ندارد، زن با اجازه شوهرش كار كند.

اما اينكه زن در كارهايي كه تخصص مردان مي باشند با مردان رقابت كند جايز نيست؛ چون داراي تأثيراتي منفي است و مفاسد و زيانهايي را به دنبال دارد؛ زيرا فرصت دادن به زن در انجام كارهاي مردانه به معني زمينگير كردن مردها و از بين بردن فرصت هاي شغلي برای مردان است. از طرفي مشغول شدن زن به كارهاي مردانه سبب اختلاط زن ها و مردها و ايجاد فتنه مي شود، زني كه خارج از منزل كار می كند نمي تواند حقوق شوهرش را ادا كند و به امور و تربيت فرزندانش بپردازد و در ضمن كار كردن زن خارج از خانه مستلزم آن است كه خدمتكاران مرد يا زني در منزل استخدام شوند كه براي فرزندان آنها زيانبار است و براي ديانت خانواده مضر مي باشد.

وباالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء(۱۷/۲۳۶)

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار