تبلیغات

عدم وجود پرده بكارت دليل بي عصمتي وبي عفتي زن بشمار نمي آيد

Article Image

گلل

بلا ترديد وجود پرده بكارت، براي عفت زنان دليل واضح وبرهان روشن است البته عدم وجود آن مطلقا دليل بر عدم عصمت و عفت زن محسوب نمي شود. چون كه پژوهش پزشكان و حكما ثابت نموده كه امور ذيل باعث زائل شدن پرده بكارت مي شوند.

۱ـ  بر اثر فاسد بودن حيض.

۲ـ بذريعه تحريك جنسي و خود ارضائي.

۳ـ در اثر پريدن و حمل بارهاي سنگين.

۴ـ بسبب حادثه هايي كه قسمت داخل فرج  ضربه مي خورد.

۵ـ بواسطه بزرگ شدن سن، پرده بكارت پوسيده و زائل مي‌گردد.

لهذا اگر شوهر در مرحله ي اول، با انجام دادن عمل جنسي، دردمندي زن و خارج شدن خونش را مشاهده نكرد، بدون از تحقيق  برعفت و عصمت زن مشكوك نشود. اميد وارم كه بعد از توضيحات فوق براي شما مجال شك و ترديد باقي نماند.(۱)

۱ –  قانون مباشرت.

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار