تبلیغات

بابرکت ترین نکاح

Article Image

بابرکت ترین نکاح  

MRT www.Win2Farsi.com                                                                                                                

                پیامبراکرم (ص) می فرمایند:

همانا پربرکت ترین نکاح آن است که ساده تربرگزارگردد.

یعنی نه در خواستگاری تکلف باشد و نه در عروسی عموما در این زمان برای خواستگاری متحمل خرج های زیادی می شوند ثانیا مهریه به اندازه ای سنگین می شود که بسیاری مجبور به قرض گرفتن می شوند و بسیاری تمام دارایی خود را در جاها و مکانهای بی جا مصرف می کنند همین عروسی ها سبب فقر می شوند بهمین سبب در این مراسم ها برکت از بین می روداینگونه عروسی ها سبب پریشانی می شوند و سرانجام خیر و برکت در زندگی باقی نمی ماند ما باید ازدواج ها را ساده برگزار کنیم تا برکت آنها از بین نرود و زندگی خوبی برای شوهر و همسر بوجود بیاید

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار