تبلیغات

نور چشمانم!دردانه ی یک دانه ام:

Article Image

نور چشمانم!دردانه ی یک دانه ام:

pearl-oyster-3[1]
یک پسر یا مرد هر چقدر که بد طینت و پست فطرت و فاسد هم باشد اگر در کوچه و خیابان ها

و معابر مختلف زنان و دختران لخت و بَزَک کرده ی آن چنانی را نبیند که کالای پربهای شرم

و آزرم و ناموس خود را در نهایتِ ارزانی در معرض انظار مردها قرار داده اند

آخر چگونه تحریک می شود؟

وچگونه به طمع می افتد؟و قدرت هتّاکی و جسارت می یابد؟به راستی مقصّر کیست؟

اگر این گونه خانم ها با آن وضع بی شرمانه در معابر و گذرگاه ها ظاهر نشوند

و پاکدامنی وحجاب خود را رعایت کنند مسلّم است که:

آن گونه مردانِ بیمار دل و گرفتار دست هواهای نفسانیِ خویش هم بازارشان کساد می شود…

و چه بسا از روی ناچاری هم شده پا در صراط مستقیم بگذارند…

عزیز دلم:پس بدان که سلامت و سعادت کانون های خانوادگی در اجتماع یا برعکس از هم پاشیدگی

وبدبختی خانواده ها رابطه ی مستقیمی با رفتار تو و هم جنسانت دارد.

خداوند:تشکیل خانواده و بقای نسل را در آفرینش زن و مرد خواسته است نه بی بند و باری

و حیوان بودن و هرزه گری آن ها را!

تبعیّت کامل از ارزش های اسلامی و الگوهای جاودانه ی آن هم چون:

حضرت خدیجه و حضرت فاطمه و حضرت عایشه و…که تحیّّت خداوند بر آن ها

و رهروان راه آن ها باد که هر یک چون ستاره ای دُرفشان و درخشان بر تارک آسمان بشریت

جلوه گری می کنند است.

چرا دختران و بانوان هیچ تقلّایی نمی کنید؟!چرا خاموش نشسته اید؟!

آخر همّت کنید و این ننگ بزرگ را از پیشانی زن که همواره او را به عنوان موجود درجه دوم

و عروسک دست مردها و…تلقی کرده اند پاک کنید؟!

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار