تبلیغات

چرا زنان باید حجاب داشته باشند تا مردان تحریک نشوند.

Article Image

شهریور ۱۸, ۱۳۹۳

1590بازدید

چرا زنان باید حجاب داشته باشند تا مردان تحریک نشوند.

مردان اگر می‌خواهند تحریک نشوند نگاه نکنند. چرا آزادی زنان محدود می‌شود؟

خواهر عزیز، حجاب مصونیت است‌، نه محدودیت‌. و اگر محدودیتی هم ایجاد شود؛ اوّلاً هم برای زن است و هم مرد، ثانیاً مانعی است در مقابل آزادی بی‌حد و حصر و بی‌بندوباری که عوارض بد آن دامنگیر همه افراد جامعه به خصوص خانمها می‌شود. البته اسلام از مرد نیز خواسته است که در برخورد با نامحرم چشمهای خود را به زیر اندازد و از نگاه بپرهیزد. و نیز در پوشیدن لباس‌، عفت و شؤون اسلامی را رعایت نماید. اما به هر حال‌، جمال زن و وضعیت جسمی و روحی او اقتضای رعایت بیشتر حجاب و حیا را دارد. افزون بر این‌، در صورت توجه زنان به مسائل عفاف و امنیت فردی و اجتماعی‌، این مسئله خود مانع بزرگی بر سر راه هوسبازان و مفسدان در جامعه می‌شود.
حجاب نتایج و پیام های فراوانی دارد که برخی ازآنها به قرار زیر است :
۱- رعایت کننده حجاب ، بندگی خدا می کند نه اطاعت از هواها ونیازها ی نفسانی وشیطانی
۲- حجاب جامعه را ( مرد وزن ) از آلوده شدن دور می کند
۳- افراد جامعه به مسائل ونیازهای اساسی می پردازند وازانحراف افکار وتوجه ها پرهیز می شود .
۴- امنیت روانی ورفتاری فرد محجبه درمجامع عمومی تأمین می شود
۵- میل افراد شرور ومعصیت کار رادرترویج گناه کنترل می کند وباعث ترس ودوری آنها از ارتکاب بر معصیت می شود
۶- به رشد وشکوفایی یک جامعه توأم باامنیت وآرامش مورد نیاز آن ، کمک می کند
۷- حضور بی دغدغه فرد محجبه رادرانجام رسالت اجتماعی خویش ممکن می کند
۸- از پاشیدگی وتزلزل زندگی های شکل گرفته افراد جلوگیری می کند.

  قبلی بعدی   مطالب مشابه

دیدگاهتان را ثبت کنید

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار