تبلیغات

نامه پیامبر به مَقُوقِس پادشاه اسکندریه

Article Image

نامه پیامبر به مَقُوقِس پادشاه اسکندریه

بیهقى از عبداللَّه بن عبدالقارى  روایت نموده که: پیامبر خدا ص حَاطِب بن ابى بَلْتَعَه  را نزد مَقُوقِس پادشاه اسکندریه فرستاد، وى با نامه پیامبر خدا ص نزد مَقُوقِس رفت، مقوقس نامه پیامبر ص را بوسید و حاطِب را عزت و احترام نمود، و از وى به درستى میزبانى کرد، و هنگام مرخص نمودن حاطب، هدایایى را براى پیامبرص ارسال داشت که عبارت بودند از: یک دست لباس، یک رأس قاطر با زینش و دو کنیز، که یکى از آنها ماریه، مادر ابراهیم (پسر پیامبر خدا) بود، و دیگرى را پیامبر خدا ص، به محمدبن قیس عبدى بخشید.

بیهقى همچنین از حاطب بن ابى بَلْتَعَه  روایت نموده، که گفت: پیامبر خدا ص مرا نزد مقوقس پادشاه اسکندریه فرستاد، مى‏گوید: من نامه پیامبر خدا ص را به او تقدیم داشتم، او مرا در منزل خود جاى داد، (و مزبانى از من در آنجا صورت پذیرفت) و نزد وى اقامت داشتم، سپس مقوقس در حالى که فرماندهان ارتش خود را جمع نموده بود، مرا طلب نموده گفت: از تو سخنى مى‏پرسم، دوست دارم که آن را بفهمى، حاطب مى‏گوید: گفتم: بفرما، پرسید: مرا از رفیقت خبر بده که آیا او نبى نیست؟ گفتم: بلکه وى رسول خداست. مقوقس گفت: در صورتى که چنین باشد، چرا بر قومش دعاى بد ننمود، چون قومش وى را از شهرش به جاى دیگرى بیرون کردند؟ مى‏گوید: پرسیدم: آیا درباره عیسى بن مریم شهادت نمى‏دهى که پیامبر خداست؟ گفت: درین تردیدى نیست که وى پیامبر خداست. گفتم: پس چرا وى، در حالى که قومش او را گرفتند و خواستند تا به دارش بزنند، بر آنها دعاى بد ننمود تا خداوند ایشان را هلاک سازد، تا جایى که (بدون هیچ دعایى) خداوند او را به آسمان دنیا بلند نمود؟ مقوقس گفت: تو حکیمى هستى که از نزد حکیمى آمده‏اى. این هدایایى است که آنها را با تو براى محمّدص روانه مى‏کنم. و عده‏اى را مى‏فرستم براى این که از تو تا رسیدن به جاى امنت بدرقه نمایند. راوى مى‏گوید: او به پیامبر خدا ص سه کنیز اهدا نمود، که از جمله آنها مادر ابراهیم پسر پیامبر خدا ص مى‏باشد، و یکى دیگر از آنها را رسول خدا ص به حسان بن ثابت انصارى بخشید، و هدایاى دیگرى را نیز براى پیامبر ص ارسال داشت. این چنین در البدایه (۲۷۲/۴) آمده. و حدیث حاطب را ابن شاهین نیز، چنان که در الاصابه (۳۰۰/۱) آمده، روایت کرده است.

منبع : حیات صحابه جلد ۱/مؤلّف :علّامه شیخ محمّد یوسف کاندهلوى/مترجم: مجیب الرّحمن (رحیمى)

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار