تبلیغات

رغبت و علاقه‏‌مندى عبداللَّه بن رواحه به مجالس ایمان

Article Image

رغبت و علاقه‏‌مندى عبداللَّه بن رواحه به مجالس ایمان

احمد به اسناد حسن از انس بن مالک  روایت نموده، که گفت: عبداللَّه بن رواحه  وقتى با مردى از اصحاب رسول خدا ص روبرو میشد، می‌گفت: «بیا ساعتى به پروردگارمان ایمان بیاوریم»،

روزى به مردى گفت، و آن مرد خشمگین گردید و نزد پیامبر خدا ص آمده گفت: اى رسول خدا، آیا ابن رواحه را نمیبینى که از ایمان تو به سوى ایمان ساعتى بر می‌‏گردد، رسول خدا ص فرمود: «خداوند ابن رواحه را رحم کناد، وى مجالسى را که ملائک به آن افتخار می‌کنند دوست می‌‏دارد».  این چنین در الترغیب (۶۳/۳) آمده است، و حافظ ابن کثیر در البدایه (۲۵۸/۴) می‌گوید: این حدیث خیلى غریب است، و بیهقى به اسناد خود از عطاء بن یسار می‌‏گوید: عبداللَّه بن رواحه به یکى از دوستانش گفت: بیا ساعتى ایمان بیاوریم، گفت: آیا ما مؤمن نیستیم؟ پاسخ داد: بلى، ولى خداوند را یاد کنیم، تا ایمان مان افزایش یابد. و حافظ ابوالقاسم لالکائى از شریح بن عبید روایت نموده که عبداللَّه بن رواحه دست مردى از یارانش را گرفته مى‏گفت: با ما برخیز، ساعتى ایمان بیاوریم و در مجلس ذکر بنشینیم. این حدیث از هر دو طریق مرسل است.

طیالسى از ابودرداء  روایت نموده، که گفت: عبداللَّه بن رواحه دستم را می‌گرفت و می‌گفت: بیا ساعتى ایمان بیاوریم، زیرا قلب در منقلب شدن و دگرگونى سریع‏تر از دیگ جوشان است. و نزد ابن عساکر از وى روایت است که گفت: عبداللَّه بن رواحه وقتى که با من روبرو می‌شد، به من می‌گفت: اى عویمر بنشین ساعتى ذکر کنیم، آن گاه می‌‏نشستیم و ذکر می‌نمودیم، بعد از آن می‌گفت: این مجلس ایمان است، مثل ایمان، مثل پیراهنت است، در حالى که آن را در آورده‌‏اى، ناگاه آن را می‌پوشى، و در حالى که آن را پوشیده‏‌اى، آن را در می‌آورى، قلب در منقلب شدن و دگرگونى از دیگ جوشان سریع‏تر است. این چنین در الکنز (۱۰۱/۱) آمده است.

منبع: حیات صحابه/  نویسنده: محمد یوسف کاندهلوی /مترجم: مجیب الرحمن رحیمی /جلد۶

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار