تبلیغات

اعمال و سخنان اهانت آمیز خلاف دستورات اسلام و روش پیامبر است

Article Image
اعمال و سخنان اهانت آمیز خلاف دستورات اسلام و روش پیامبر است

?مولانا ساداتي در خطبه هاى جمعه:
اعمال و سخنان اهانت آمیز خلاف دستورات اسلام و روش پیامبر است

مولانا سید عبدالصمد ساداتی در خطبه های جمعه این هفته (۱۴/آبانماه/۹۵) اخلاق و احترام به افراد بشر را از حقوق انسانیت و مورد تاکید دین اسلام بیان کرد و تحقیر، توهین افراد واهانت به باورها و مقدسات را حرکتی خلاف دستورات اسلام و روش رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عنوان نمودند.

خطیب جمعه اهل سنت سراوان گفتند: احترام به انسانیت و همه افراد بشر از حقوق انسانیت است که آن را اسلام یک اصلی از آموزه های دینی قرار داده و همواره مورد تاکید معلمان بزرگ بشریت و پیشوایان دینی است ، رسول الله صلى الله علیه و آله وسلم به تکمیل رساندن مکارم اخلاق را از اهداف بعثت خود خواندند.

مولانا ساداتی خاطرنشان ساخت: هر عمل و سخنی که حرمت و کرامت انسانی را خدشه دار سازد ، اهانت به باورها،مقدسات و برخورد تحقیر و توهین آمیز و آسیب رساندن به عزت و آبروی دیگران باشد حرکتی خلاف دستورات اسلام و روش و سیرت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم است.

مدیر دارالعلوم سراوان افزودند:عوامل وحدت بیشترین مشترکات امت اسلامی است که تکیه شود نباید فرصتها را به چالش تبدیل کرد، فرصتی که به اهل سخن و قلم و علی الخصوص به دولتمردان جامعه میسر شده باید به بهترین وجه در جهت نفع رسانی و ایجاد الفت و وحدت استفاده کرد نه اینکه مغرضانه و با کج اندیشی فرصتها را به چالش تبدیل کرد و جامعه را ملتهب ساخت.

مولانا ساداتی عنوان کردند: برخی افراد هرگاه در مسائل اجتماعی و یا سیاسی به بن بست می رسند و یا بخواهند اشتباهات خود را بپوشانند و یا توجیه کنند به جایی می رسند که متاسفانه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را به بدی مقایسه و نسبت می دهند، هیچ انتقادی به ابوجهل و ابولهب و فرعون و امثال اینها را که الله تعالی مبغوض قرار داده ندارند بلکه برترین افراد بشریت را هدف قرار می دهند.

ایشان تصریح کرد: کسیکه پایبند به اخلاق اسلامی و آگاه باشد طعنه و اهانت را به بزرگان دین و صحابی جلیل القدر همچون حضرت خالد که در فتوحات اسلامی با افتخارات برجای گذاشته بر عرصه تاریخ و در مقابل معاندین و دشمنان اسلام شمشیر الهی لقب گرفت را روا نمی دارد.

امام جمعه اهل سنت سراوان ابراز داشت : اینگونه مسائل نه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را بهبود می بخشد و نه ناهنجاریهای اجتماعی را برطرف می کند بلکه دلهای بیش از یک میلیارد مسلمان را به درد می آورد ، عداوت و اسباب افراط گری را فراهم می کنند که امروز در چنین شرایط نباید مسلمانان را مقابل یکدیگر و خود را ابزار کار و مورد تمسخر کفر و استکبار قرار داد.

ایشان دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی را موجب ضرر و زیان امت اسلامی ، تفرقه و کمک به دشمنان اسلام و صهیونیستها دانست.

?دشمنی با ملتهای مظلوم جهان از دستاوردهای دولتمردان آمریکاست
مولانا ساداتی در ادامه سخنان با اشاره به مناسبت “روز سیزده آبان” گفتند: مردم در سیزده آبان روز ملی مبارزه با استکبار به اینکه سیاستها و وعده های آمریکا هرگز مورد اعتماد نیست حضور گسترده داشتند چون مردم جنایتهای آمریکا را فراموش نکرده اند و تا به امروز رژیم اشغالگر اسرائیل را که بزرگترین تروریست است مورد حمایت قرار می دهد.

امام جمعه اهل سنت سراوان افزودند: دشمنی با ملتهای مظلوم جهان به خصوص مسلمانان ، تحمیل جنگ علیه ایران ، نقض معاهدات بین المللی از جمله برجام که خودشان توافقات چند جانبه امضاء کردند اما به مفاد آن عمل نکردند و بر افروختن آتش در منطقه و دامنه دار کردن جنگها از دستاورد دولتمردان آمریکا است.

ایشان در پایان سخنان، اطلاعیه شبکه بهداشت و درمان (در اجراء طرح تشدید کنترل مواد غذایی با همکاری حوزه قضایی و دادستان محترم) ، مبنی بر اینکه ” شهروندان محترم از خرید مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته،فاسد و غیر مجاز خود داری نمایند و نیز یاد آوری به کسبه محترم که با متخلفان برخورد قانونی می شود” را به سمع نمازگزاران رساندند.

?مولانا ساداتي در خطبه هاى جمعه:
اعمال و سخنان اهانت آمیز خلاف دستورات اسلام و روش پیامبر است

مولانا سید عبدالصمد ساداتی در خطبه های جمعه این هفته (۱۴/آبانماه/۹۵) اخلاق و احترام به افراد بشر را از حقوق انسانیت و مورد تاکید دین اسلام بیان کرد و تحقیر، توهین افراد واهانت به باورها و مقدسات را حرکتی خلاف دستورات اسلام و روش رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عنوان نمودند.

خطیب جمعه اهل سنت سراوان گفتند: احترام به انسانیت و همه افراد بشر از حقوق انسانیت است که آن را اسلام یک اصلی از آموزه های دینی قرار داده و همواره مورد تاکید معلمان بزرگ بشریت و پیشوایان دینی است ، رسول الله صلى الله علیه و آله وسلم به تکمیل رساندن مکارم اخلاق را از اهداف بعثت خود خواندند.

مولانا ساداتی خاطرنشان ساخت: هر عمل و سخنی که حرمت و کرامت انسانی را خدشه دار سازد ، اهانت به باورها،مقدسات و برخورد تحقیر و توهین آمیز و آسیب رساندن به عزت و آبروی دیگران باشد حرکتی خلاف دستورات اسلام و روش و سیرت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم است.

مدیر دارالعلوم سراوان افزودند:عوامل وحدت بیشترین مشترکات امت اسلامی است که تکیه شود نباید فرصتها را به چالش تبدیل کرد، فرصتی که به اهل سخن و قلم و علی الخصوص به دولتمردان جامعه میسر شده باید به بهترین وجه در جهت نفع رسانی و ایجاد الفت و وحدت استفاده کرد نه اینکه مغرضانه و با کج اندیشی فرصتها را به چالش تبدیل کرد و جامعه را ملتهب ساخت.

مولانا ساداتی عنوان کردند: برخی افراد هرگاه در مسائل اجتماعی و یا سیاسی به بن بست می رسند و یا بخواهند اشتباهات خود را بپوشانند و یا توجیه کنند به جایی می رسند که متاسفانه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را به بدی مقایسه و نسبت می دهند، هیچ انتقادی به ابوجهل و ابولهب و فرعون و امثال اینها را که الله تعالی مبغوض قرار داده ندارند بلکه برترین افراد بشریت را هدف قرار می دهند.

ایشان تصریح کرد: کسیکه پایبند به اخلاق اسلامی و آگاه باشد طعنه و اهانت را به بزرگان دین و صحابی جلیل القدر همچون حضرت خالد که در فتوحات اسلامی با افتخارات برجای گذاشته بر عرصه تاریخ و در مقابل معاندین و دشمنان اسلام شمشیر الهی لقب گرفت را روا نمی دارد.

امام جمعه اهل سنت سراوان ابراز داشت : اینگونه مسائل نه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را بهبود می بخشد و نه ناهنجاریهای اجتماعی را برطرف می کند بلکه دلهای بیش از یک میلیارد مسلمان را به درد می آورد ، عداوت و اسباب افراط گری را فراهم می کنند که امروز در چنین شرایط نباید مسلمانان را مقابل یکدیگر و خود را ابزار کار و مورد تمسخر کفر و استکبار قرار داد.

ایشان دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی را موجب ضرر و زیان امت اسلامی ، تفرقه و کمک به دشمنان اسلام و صهیونیستها دانست.

?دشمنی با ملتهای مظلوم جهان از دستاوردهای دولتمردان آمریکاست
مولانا ساداتی در ادامه سخنان با اشاره به مناسبت “روز سیزده آبان” گفتند: مردم در سیزده آبان روز ملی مبارزه با استکبار به اینکه سیاستها و وعده های آمریکا هرگز مورد اعتماد نیست حضور گسترده داشتند چون مردم جنایتهای آمریکا را فراموش نکرده اند و تا به امروز رژیم اشغالگر اسرائیل را که بزرگترین تروریست است مورد حمایت قرار می دهد.

امام جمعه اهل سنت سراوان افزودند: دشمنی با ملتهای مظلوم جهان به خصوص مسلمانان ، تحمیل جنگ علیه ایران ، نقض معاهدات بین المللی از جمله برجام که خودشان توافقات چند جانبه امضاء کردند اما به مفاد آن عمل نکردند و بر افروختن آتش در منطقه و دامنه دار کردن جنگها از دستاورد دولتمردان آمریکا است.

ایشان در پایان سخنان، اطلاعیه شبکه بهداشت و درمان (در اجراء طرح تشدید کنترل مواد غذایی با همکاری حوزه قضایی و دادستان محترم) ، مبنی بر اینکه ” شهروندان محترم از خرید مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته،فاسد و غیر مجاز خود داری نمایند و نیز یاد آوری به کسبه محترم که با متخلفان برخورد قانونی می شود” را به سمع نمازگزاران رساندند.

مولانا سید عبدالصمد ساداتی در خطبه های جمعه این هفته (۱۴/آبانماه/۹۵) اخلاق و احترام به افراد بشر را از حقوق انسانیت و مورد تاکید دین اسلام بیان کرد و تحقیر، توهین افراد واهانت به باورها و مقدسات را حرکتی خلاف دستورات اسلام و روش رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عنوان نمودند.

خطیب جمعه اهل سنت سراوان گفتند: احترام به انسانیت و همه افراد بشر از حقوق انسانیت است که آن را اسلام یک اصلی از آموزه های دینی قرار داده و همواره مورد تاکید معلمان بزرگ بشریت و پیشوایان دینی است ، رسول الله صلى الله علیه و آله وسلم به تکمیل رساندن مکارم اخلاق را از اهداف بعثت خود خواندند.

مولانا ساداتی خاطرنشان ساخت: هر عمل و سخنی که حرمت و کرامت انسانی را خدشه دار سازد ، اهانت به باورها،مقدسات و برخورد تحقیر و توهین آمیز و آسیب رساندن به عزت و آبروی دیگران باشد حرکتی خلاف دستورات اسلام و روش و سیرت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم است.

مدیر دارالعلوم سراوان افزودند:عوامل وحدت بیشترین مشترکات امت اسلامی است که تکیه شود نباید فرصتها را به چالش تبدیل کرد، فرصتی که به اهل سخن و قلم و علی الخصوص به دولتمردان جامعه میسر شده باید به بهترین وجه در جهت نفع رسانی و ایجاد الفت و وحدت استفاده کرد نه اینکه مغرضانه و با کج اندیشی فرصتها را به چالش تبدیل کرد و جامعه را ملتهب ساخت.

مولانا ساداتی عنوان کردند: برخی افراد هرگاه در مسائل اجتماعی و یا سیاسی به بن بست می رسند و یا بخواهند اشتباهات خود را بپوشانند و یا توجیه کنند به جایی می رسند که متاسفانه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را به بدی مقایسه و نسبت می دهند، هیچ انتقادی به ابوجهل و ابولهب و فرعون و امثال اینها را که الله تعالی مبغوض قرار داده ندارند بلکه برترین افراد بشریت را هدف قرار می دهند.

ایشان تصریح کرد: کسیکه پایبند به اخلاق اسلامی و آگاه باشد طعنه و اهانت را به بزرگان دین و صحابی جلیل القدر همچون حضرت خالد که در فتوحات اسلامی با افتخارات برجای گذاشته بر عرصه تاریخ و در مقابل معاندین و دشمنان اسلام شمشیر الهی لقب گرفت را روا نمی دارد.

امام جمعه اهل سنت سراوان ابراز داشت : اینگونه مسائل نه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را بهبود می بخشد و نه ناهنجاریهای اجتماعی را برطرف می کند بلکه دلهای بیش از یک میلیارد مسلمان را به درد می آورد ، عداوت و اسباب افراط گری را فراهم می کنند که امروز در چنین شرایط نباید مسلمانان را مقابل یکدیگر و خود را ابزار کار و مورد تمسخر کفر و استکبار قرار داد.

ایشان دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی را موجب ضرر و زیان امت اسلامی ، تفرقه و کمک به دشمنان اسلام و صهیونیستها دانست.

?دشمنی با ملتهای مظلوم جهان از دستاوردهای دولتمردان آمریکاست
مولانا ساداتی در ادامه سخنان با اشاره به مناسبت “روز سیزده آبان” گفتند: مردم در سیزده آبان روز ملی مبارزه با استکبار به اینکه سیاستها و وعده های آمریکا هرگز مورد اعتماد نیست حضور گسترده داشتند چون مردم جنایتهای آمریکا را فراموش نکرده اند و تا به امروز رژیم اشغالگر اسرائیل را که بزرگترین تروریست است مورد حمایت قرار می دهد.

امام جمعه اهل سنت سراوان افزودند: دشمنی با ملتهای مظلوم جهان به خصوص مسلمانان ، تحمیل جنگ علیه ایران ، نقض معاهدات بین المللی از جمله برجام که خودشان توافقات چند جانبه امضاء کردند اما به مفاد آن عمل نکردند و بر افروختن آتش در منطقه و دامنه دار کردن جنگها از دستاورد دولتمردان آمریکا است.

ایشان در پایان سخنان، اطلاعیه شبکه بهداشت و درمان (در اجراء طرح تشدید کنترل مواد غذایی با همکاری حوزه قضایی و دادستان محترم) ، مبنی بر اینکه ” شهروندان محترم از خرید مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته،فاسد و غیر مجاز خود داری نمایند و نیز یاد آوری به کسبه محترم که با متخلفان برخورد قانونی می شود” را به سمع نمازگزاران رساندند.

مطالب مرتبط

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار