تبلیغات

اعمال و سخنان اهانت آمیز خلاف دستورات اسلام و روش پیامبر است

Article Image
اعمال و سخنان اهانت آمیز خلاف دستورات اسلام و روش پیامبر است

?مولانا ساداتي در خطبه هاى جمعه:
اعمال و سخنان اهانت آمیز خلاف دستورات اسلام و روش پیامبر است

مولانا سید عبدالصمد ساداتی در خطبه های جمعه این هفته (۱۴/آبانماه/۹۵) اخلاق و احترام به افراد بشر را از حقوق انسانیت و مورد تاکید دین اسلام بیان کرد و تحقیر، توهین افراد واهانت به باورها و مقدسات را حرکتی خلاف دستورات اسلام و روش رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عنوان نمودند.

خطیب جمعه اهل سنت سراوان گفتند: احترام به انسانیت و همه افراد بشر از حقوق انسانیت است که آن را اسلام یک اصلی از آموزه های دینی قرار داده و همواره مورد تاکید معلمان بزرگ بشریت و پیشوایان دینی است ، رسول الله صلى الله علیه و آله وسلم به تکمیل رساندن مکارم اخلاق را از اهداف بعثت خود خواندند.

مولانا ساداتی خاطرنشان ساخت: هر عمل و سخنی که حرمت و کرامت انسانی را خدشه دار سازد ، اهانت به باورها،مقدسات و برخورد تحقیر و توهین آمیز و آسیب رساندن به عزت و آبروی دیگران باشد حرکتی خلاف دستورات اسلام و روش و سیرت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم است.

مدیر دارالعلوم سراوان افزودند:عوامل وحدت بیشترین مشترکات امت اسلامی است که تکیه شود نباید فرصتها را به چالش تبدیل کرد، فرصتی که به اهل سخن و قلم و علی الخصوص به دولتمردان جامعه میسر شده باید به بهترین وجه در جهت نفع رسانی و ایجاد الفت و وحدت استفاده کرد نه اینکه مغرضانه و با کج اندیشی فرصتها را به چالش تبدیل کرد و جامعه را ملتهب ساخت.

مولانا ساداتی عنوان کردند: برخی افراد هرگاه در مسائل اجتماعی و یا سیاسی به بن بست می رسند و یا بخواهند اشتباهات خود را بپوشانند و یا توجیه کنند به جایی می رسند که متاسفانه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را به بدی مقایسه و نسبت می دهند، هیچ انتقادی به ابوجهل و ابولهب و فرعون و امثال اینها را که الله تعالی مبغوض قرار داده ندارند بلکه برترین افراد بشریت را هدف قرار می دهند.

ایشان تصریح کرد: کسیکه پایبند به اخلاق اسلامی و آگاه باشد طعنه و اهانت را به بزرگان دین و صحابی جلیل القدر همچون حضرت خالد که در فتوحات اسلامی با افتخارات برجای گذاشته بر عرصه تاریخ و در مقابل معاندین و دشمنان اسلام شمشیر الهی لقب گرفت را روا نمی دارد.

امام جمعه اهل سنت سراوان ابراز داشت : اینگونه مسائل نه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را بهبود می بخشد و نه ناهنجاریهای اجتماعی را برطرف می کند بلکه دلهای بیش از یک میلیارد مسلمان را به درد می آورد ، عداوت و اسباب افراط گری را فراهم می کنند که امروز در چنین شرایط نباید مسلمانان را مقابل یکدیگر و خود را ابزار کار و مورد تمسخر کفر و استکبار قرار داد.

ایشان دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی را موجب ضرر و زیان امت اسلامی ، تفرقه و کمک به دشمنان اسلام و صهیونیستها دانست.

?دشمنی با ملتهای مظلوم جهان از دستاوردهای دولتمردان آمریکاست
مولانا ساداتی در ادامه سخنان با اشاره به مناسبت “روز سیزده آبان” گفتند: مردم در سیزده آبان روز ملی مبارزه با استکبار به اینکه سیاستها و وعده های آمریکا هرگز مورد اعتماد نیست حضور گسترده داشتند چون مردم جنایتهای آمریکا را فراموش نکرده اند و تا به امروز رژیم اشغالگر اسرائیل را که بزرگترین تروریست است مورد حمایت قرار می دهد.

امام جمعه اهل سنت سراوان افزودند: دشمنی با ملتهای مظلوم جهان به خصوص مسلمانان ، تحمیل جنگ علیه ایران ، نقض معاهدات بین المللی از جمله برجام که خودشان توافقات چند جانبه امضاء کردند اما به مفاد آن عمل نکردند و بر افروختن آتش در منطقه و دامنه دار کردن جنگها از دستاورد دولتمردان آمریکا است.

ایشان در پایان سخنان، اطلاعیه شبکه بهداشت و درمان (در اجراء طرح تشدید کنترل مواد غذایی با همکاری حوزه قضایی و دادستان محترم) ، مبنی بر اینکه ” شهروندان محترم از خرید مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته،فاسد و غیر مجاز خود داری نمایند و نیز یاد آوری به کسبه محترم که با متخلفان برخورد قانونی می شود” را به سمع نمازگزاران رساندند.

?مولانا ساداتي در خطبه هاى جمعه:
اعمال و سخنان اهانت آمیز خلاف دستورات اسلام و روش پیامبر است

مولانا سید عبدالصمد ساداتی در خطبه های جمعه این هفته (۱۴/آبانماه/۹۵) اخلاق و احترام به افراد بشر را از حقوق انسانیت و مورد تاکید دین اسلام بیان کرد و تحقیر، توهین افراد واهانت به باورها و مقدسات را حرکتی خلاف دستورات اسلام و روش رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عنوان نمودند.

خطیب جمعه اهل سنت سراوان گفتند: احترام به انسانیت و همه افراد بشر از حقوق انسانیت است که آن را اسلام یک اصلی از آموزه های دینی قرار داده و همواره مورد تاکید معلمان بزرگ بشریت و پیشوایان دینی است ، رسول الله صلى الله علیه و آله وسلم به تکمیل رساندن مکارم اخلاق را از اهداف بعثت خود خواندند.

مولانا ساداتی خاطرنشان ساخت: هر عمل و سخنی که حرمت و کرامت انسانی را خدشه دار سازد ، اهانت به باورها،مقدسات و برخورد تحقیر و توهین آمیز و آسیب رساندن به عزت و آبروی دیگران باشد حرکتی خلاف دستورات اسلام و روش و سیرت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم است.

مدیر دارالعلوم سراوان افزودند:عوامل وحدت بیشترین مشترکات امت اسلامی است که تکیه شود نباید فرصتها را به چالش تبدیل کرد، فرصتی که به اهل سخن و قلم و علی الخصوص به دولتمردان جامعه میسر شده باید به بهترین وجه در جهت نفع رسانی و ایجاد الفت و وحدت استفاده کرد نه اینکه مغرضانه و با کج اندیشی فرصتها را به چالش تبدیل کرد و جامعه را ملتهب ساخت.

مولانا ساداتی عنوان کردند: برخی افراد هرگاه در مسائل اجتماعی و یا سیاسی به بن بست می رسند و یا بخواهند اشتباهات خود را بپوشانند و یا توجیه کنند به جایی می رسند که متاسفانه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را به بدی مقایسه و نسبت می دهند، هیچ انتقادی به ابوجهل و ابولهب و فرعون و امثال اینها را که الله تعالی مبغوض قرار داده ندارند بلکه برترین افراد بشریت را هدف قرار می دهند.

ایشان تصریح کرد: کسیکه پایبند به اخلاق اسلامی و آگاه باشد طعنه و اهانت را به بزرگان دین و صحابی جلیل القدر همچون حضرت خالد که در فتوحات اسلامی با افتخارات برجای گذاشته بر عرصه تاریخ و در مقابل معاندین و دشمنان اسلام شمشیر الهی لقب گرفت را روا نمی دارد.

امام جمعه اهل سنت سراوان ابراز داشت : اینگونه مسائل نه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را بهبود می بخشد و نه ناهنجاریهای اجتماعی را برطرف می کند بلکه دلهای بیش از یک میلیارد مسلمان را به درد می آورد ، عداوت و اسباب افراط گری را فراهم می کنند که امروز در چنین شرایط نباید مسلمانان را مقابل یکدیگر و خود را ابزار کار و مورد تمسخر کفر و استکبار قرار داد.

ایشان دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی را موجب ضرر و زیان امت اسلامی ، تفرقه و کمک به دشمنان اسلام و صهیونیستها دانست.

?دشمنی با ملتهای مظلوم جهان از دستاوردهای دولتمردان آمریکاست
مولانا ساداتی در ادامه سخنان با اشاره به مناسبت “روز سیزده آبان” گفتند: مردم در سیزده آبان روز ملی مبارزه با استکبار به اینکه سیاستها و وعده های آمریکا هرگز مورد اعتماد نیست حضور گسترده داشتند چون مردم جنایتهای آمریکا را فراموش نکرده اند و تا به امروز رژیم اشغالگر اسرائیل را که بزرگترین تروریست است مورد حمایت قرار می دهد.

امام جمعه اهل سنت سراوان افزودند: دشمنی با ملتهای مظلوم جهان به خصوص مسلمانان ، تحمیل جنگ علیه ایران ، نقض معاهدات بین المللی از جمله برجام که خودشان توافقات چند جانبه امضاء کردند اما به مفاد آن عمل نکردند و بر افروختن آتش در منطقه و دامنه دار کردن جنگها از دستاورد دولتمردان آمریکا است.

ایشان در پایان سخنان، اطلاعیه شبکه بهداشت و درمان (در اجراء طرح تشدید کنترل مواد غذایی با همکاری حوزه قضایی و دادستان محترم) ، مبنی بر اینکه ” شهروندان محترم از خرید مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته،فاسد و غیر مجاز خود داری نمایند و نیز یاد آوری به کسبه محترم که با متخلفان برخورد قانونی می شود” را به سمع نمازگزاران رساندند.

مولانا سید عبدالصمد ساداتی در خطبه های جمعه این هفته (۱۴/آبانماه/۹۵) اخلاق و احترام به افراد بشر را از حقوق انسانیت و مورد تاکید دین اسلام بیان کرد و تحقیر، توهین افراد واهانت به باورها و مقدسات را حرکتی خلاف دستورات اسلام و روش رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عنوان نمودند.

خطیب جمعه اهل سنت سراوان گفتند: احترام به انسانیت و همه افراد بشر از حقوق انسانیت است که آن را اسلام یک اصلی از آموزه های دینی قرار داده و همواره مورد تاکید معلمان بزرگ بشریت و پیشوایان دینی است ، رسول الله صلى الله علیه و آله وسلم به تکمیل رساندن مکارم اخلاق را از اهداف بعثت خود خواندند.

مولانا ساداتی خاطرنشان ساخت: هر عمل و سخنی که حرمت و کرامت انسانی را خدشه دار سازد ، اهانت به باورها،مقدسات و برخورد تحقیر و توهین آمیز و آسیب رساندن به عزت و آبروی دیگران باشد حرکتی خلاف دستورات اسلام و روش و سیرت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم است.

مدیر دارالعلوم سراوان افزودند:عوامل وحدت بیشترین مشترکات امت اسلامی است که تکیه شود نباید فرصتها را به چالش تبدیل کرد، فرصتی که به اهل سخن و قلم و علی الخصوص به دولتمردان جامعه میسر شده باید به بهترین وجه در جهت نفع رسانی و ایجاد الفت و وحدت استفاده کرد نه اینکه مغرضانه و با کج اندیشی فرصتها را به چالش تبدیل کرد و جامعه را ملتهب ساخت.

مولانا ساداتی عنوان کردند: برخی افراد هرگاه در مسائل اجتماعی و یا سیاسی به بن بست می رسند و یا بخواهند اشتباهات خود را بپوشانند و یا توجیه کنند به جایی می رسند که متاسفانه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را به بدی مقایسه و نسبت می دهند، هیچ انتقادی به ابوجهل و ابولهب و فرعون و امثال اینها را که الله تعالی مبغوض قرار داده ندارند بلکه برترین افراد بشریت را هدف قرار می دهند.

ایشان تصریح کرد: کسیکه پایبند به اخلاق اسلامی و آگاه باشد طعنه و اهانت را به بزرگان دین و صحابی جلیل القدر همچون حضرت خالد که در فتوحات اسلامی با افتخارات برجای گذاشته بر عرصه تاریخ و در مقابل معاندین و دشمنان اسلام شمشیر الهی لقب گرفت را روا نمی دارد.

امام جمعه اهل سنت سراوان ابراز داشت : اینگونه مسائل نه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را بهبود می بخشد و نه ناهنجاریهای اجتماعی را برطرف می کند بلکه دلهای بیش از یک میلیارد مسلمان را به درد می آورد ، عداوت و اسباب افراط گری را فراهم می کنند که امروز در چنین شرایط نباید مسلمانان را مقابل یکدیگر و خود را ابزار کار و مورد تمسخر کفر و استکبار قرار داد.

ایشان دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی را موجب ضرر و زیان امت اسلامی ، تفرقه و کمک به دشمنان اسلام و صهیونیستها دانست.

?دشمنی با ملتهای مظلوم جهان از دستاوردهای دولتمردان آمریکاست
مولانا ساداتی در ادامه سخنان با اشاره به مناسبت “روز سیزده آبان” گفتند: مردم در سیزده آبان روز ملی مبارزه با استکبار به اینکه سیاستها و وعده های آمریکا هرگز مورد اعتماد نیست حضور گسترده داشتند چون مردم جنایتهای آمریکا را فراموش نکرده اند و تا به امروز رژیم اشغالگر اسرائیل را که بزرگترین تروریست است مورد حمایت قرار می دهد.

امام جمعه اهل سنت سراوان افزودند: دشمنی با ملتهای مظلوم جهان به خصوص مسلمانان ، تحمیل جنگ علیه ایران ، نقض معاهدات بین المللی از جمله برجام که خودشان توافقات چند جانبه امضاء کردند اما به مفاد آن عمل نکردند و بر افروختن آتش در منطقه و دامنه دار کردن جنگها از دستاورد دولتمردان آمریکا است.

ایشان در پایان سخنان، اطلاعیه شبکه بهداشت و درمان (در اجراء طرح تشدید کنترل مواد غذایی با همکاری حوزه قضایی و دادستان محترم) ، مبنی بر اینکه ” شهروندان محترم از خرید مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته،فاسد و غیر مجاز خود داری نمایند و نیز یاد آوری به کسبه محترم که با متخلفان برخورد قانونی می شود” را به سمع نمازگزاران رساندند.

مطالب مرتبط

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار