تبلیغات

آموزش کامل شب زفاف و همسر داری در سنت نبوی (ص)

Article Image

۱- مستحب است داماد با همسرش ملاطفت کند مثلاً به او شربت و شیرینی و مانند آن بدهد؛ به دلیل حدیث اسماء بنت یزید : (إنی قینت عائشه لرسول الله صلیmuslim-couple-bearded-man-niqabi-wife
الله علیه وسلم ، ثم جئته فدعوته لجلوتها، فجاء فجلس إلی جنبها، فأتی بعس لبن، فشرب ثم ناولها النبی صلی الله علیه وسلم  فخفضت رأسها و استحیت، قالت أسماء : فانتهرتها و قلت لها، خذی من ید النبی صلی الله علیه وسلم  قالت : فأخذت فشربت شیئا
) الحمیدی

«عایشه را برای پیامبر صلی الله علیه وسلم  مزین کردم، سپس نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم  رفتم، و او را برای دخول بر عائشه دعوت کردم، آمد و کنار نشست، سپس ظرفی بزرگ از شیر آورده شد، پیامبر صلی الله علیه وسلم  از آن خورد و به عائشه داد، عائشه سرش را پایین انداخت و شرم کرد، اسماء گوید : بر سر او داد زدم و گفتم ظرف شیر را از دست پیامبر صلی الله علیه وسلم  بگیر. اسماء گوید :عائشه شیر را گرفت وکمی از آن را خورد».

دعای زفاف

برای شوهر مناسب است که وقتی میخواهد با همسرش مجامعت نماید و همبسترشود، این دعا را بخواند: «بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقنا» . بنام خدا، بار الها، شیطان را از ما و از آنچه به ما خواهی داد دور بدار . از فواید این دعا :  رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: اگر خداوند به آن دو فرزندی عطا نماید هرگز شیطان به او گزندی نخواهد رساند.

 روش مقاربت و همبستری با همسر

برای شوهر جائز است وقتی که از طریق معمول (فرج) با همسرش مجامعت میکند، در جلو یا پشت قرار گیرد، زیرا خداوند متعال میفرماید زنانتان کشتزار شما هستند. محل زرعتان را هر طور که میخواهید بکارید/ سوره مبارکه بقره۲۲۳ .

تحریم لواط با زنان

بر شوهر حرام است که از عقب با همسرش نزدیکی نماید ، چنانکه این مطلب ازمفهوم آیه ی قبلی اثبات می گردد که الله تعالی می فرماید زنان تان محل کشتزار شما هستند و محل کشتزار فرج است و نه عقب .

رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند : کسانی که با زنان از راه عقب نزدیکی و لواط نمایند ملعون هستند .

وضو در بین دو جماع

وقتی شوهری با همسرش از طریق معمول (فرج) و مشروع مجامعت نمود و خواست که دوباره این عمل را تکرار نماید، بر وی مستحب است که وضو بگیرد، زیرا پیامبرصلی الله علیه و سلم فرموده اند : چون یکی از شما با همسرش نزدیکی نمود و خواست دوباره همبستر شود باید در بین آن دو وضو بگیرد.

سپس برای زن و شوهر جائز است که در یک مکان با هم غسل نمایند، گر چه عورت یکدیگر را ببینند.

وضو گرفتن جنب قبل از خواب

نباید زن و شوهر در هنگام جنابت، تا وقتی که وضو نگرفته اند بخوابند، چرا که حضرت رسول الله (ص) هنگامی که جنب بودند و میخواستند چیزی را تناول نمایند و یا اینکه بخوابند، استنجا زده و همانند وضوی نمازوضو میگرفتند.

حرمت نزدیکی با زن در دوران حیض

بر شوهر حرام است که در دوران حیض با زنش مقاربت یا نزدیکی نماید ، دلیل حرام بودن آن در قرآن سوره بقره آیه ۲۲۲ تصریح  شده است .

همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود : کسی که با زنش در ایام قاعدگی و یا از راه عقب نزدیکی کند و یا اینکه نزد کاهن و جادوگر رفته و آن را تایید نماید همانا بر آنچه که بر محمد(ص) نازل شده کفر ورزیده است.

آنچه برای شوهر از زن حائضه (قاعده) حلال است

شوهر در ایام قاعدگی و عادت همسرش، بجز مجامعت، دیگر لذتها را میتواند از او ببرد. در این مورد و در تایید آن ، احادیث متعددی از سول الله (ص) آمده است .

وقت نزدیکی بعد از ایام قاعدگی

چون زن از ایام قاعدگی و عادت ماهیانه پاک شد و خون منقطع گردید بعد از شستن موضع خون و یا وضو و یا غسل، بعد از انجام هریک از اینها برای شوهر جائز است که با همسرش مقاربت و نزدیکی نماید،/ مفهوم آیه ۲۲۲ سوره مبارکه بقره .

حکم عزل نمودن

زوجین برای جلوگیری از باردار شدن می توانند از عزل استفاده نمایند ، عزل این است که شوهر منی خودرا  بیرون از رحم زن بریزد. و این کار جایز می باشد چرا جابر رضی الله عنه می گوید ما در حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم عزل می کردیم ، خبر به پیامبر رسید و ایشان از این عمل ممانعت نفرمودند.

هدف از ازدواج

زن و شوهر باید مقصود و هدفشان از ازدواج، پاکی نفس و محفوظ ماندن از وقوع در حرام باشد، تا اینکه همبستری و مقاربت برای آنها صدقه محسوب گردد. چنانکه در حدیث ابوذر رضی الله عنه ، آمده است که عده ای از یاران پیامبرعلیه السلام ، به پیامبر گفتند : ای رسول االله، ثروتمندان ثوابها را بردند. آنها همانند ما نماز میخوانند و همانند ما روزه میگیرند و از اضافی اموالشان صدقه میدهند.  پیامبر فرمودند : آیا االله متعال برای شما چیزهایی را قرار نداده که صدقه بدهید ؟ سپس فرمودند: هر تسبیحی برای شما صدقه است، هر الله اکبر گفتن، صدقه است، هر لا اله الا االله گفتن صدقه است، گفتن هر الحمد الله صدقه است، امربه معروف نمودن صدقه است، نهی از منکر نمودن صدقه است و در همبستری یکی از شما با همسرش صدقه است . اصحاب گفتند: ای رسول خدا، آیا کسی از ما که شهوتش را برآورده میکند به او ثواب میرسد؟ پیامبر فرمودند: به من بگویید که اگر این عمل را در جای حرام انجام دهد گناه نیست ؟ گفتند: آری، پیامبر فرمودند : همچنین اگر در جای حلال شهوت را برآورده کند به او ثواب میرسد .

صبح روز زفاف

برای شوهر مستحب است که صبح روز زفاف، از مهمانان و اقوامی که برای تبریک گفتن به منزلش میآیند، پذیرایی کرده و با آنها به سلام و احوالپرسی بپردازد. همچنین برای آنها دعای خیر بکند. آنها نیز همین کار را در قبال او انجام بدهند چرا که رسول الله (ص) در صبح زفافی که با ام المومنین زینب (رض) کرده بودند این عمل پذیرایی را انجام دادند.

ساختن حمام در منزل

برای زن و شوهر لازم است که در منزلشان حمامی بسازند زیرا برای زن درست نیست که به حمام بازار برود و این کار حرام است و در این باره احادیث متعددی از رسول الله (ص) آمده است.

حرمت افشاء اسرار همبستری

بر زن و شوهر حرام است که اسرار مربوط به مقاربت و نزدیکی را افشا نموده و به دیگران بگویند و در این مورد دو حدیث از رسول الله علیه السلام وارد شده است ، در یک حدیث آنحضرت فرموده : کسانی که اسرار همبستری را افشا نمایند آنها بدترین مردم در روز قیامت خواهند بود و در حدیث دوم فرموده ، آنها مانند شیطان نر و شیطان ماده ای هستند که در انظار عمومی مجامعت می نمایند.

ولیمه (غذای عروسی) واجب است

بر شوهر ضروری است که ولیمه (غذای عروسی) بدهد چون پیامبرصلی الله علیه و سلم به عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ، دستور داد که ولیمه بدهد و همچنین علی رضی الله نیز در عروسی خود با فاطمه زهرا رضی الله عنها ولیمه داد.

 توضیح :  این حکم مستلزم اسراف و زیاده روی در دعوت مردم از دور دست نیست و از دیدگاه اسلام غذای ساده می تواند ولیمه باشد.

سنتهای ولیمه (غذای عروسی)

۱_ تا سه روز بعد از زفاف می تواند دادن ولیمه ادامه یابد. چرا که از رسول الله (ص) ثابت شده است .

۲_ افراد صالح و نیک را خواه فقیر باشند و یا ثروتمند، دعوت نماید . چرا که از رسول الله (ص)  ثابت شده است.

۳_ اگر وسع مالی داشت می تواند یک گوسفند یا بیشتر را ولیمه کند . چرا که از رسول الله (ص)  ثابت شده است.

همکاری ثروتمندان با داماد در دادن غذای عروسی

برای ثروتمندان مستحب است که داماد را در تهیه وسایل و مواد غذاییِ ولیمه کمک و مساعدت نمایند، این امر از حدیث انس رضی الله عنه که داستان ازدواج رسول الله صلی الله علیه و سلم با حضرت صفیه رضی الله عنها را روایت نموده ثابت می گردد.

حرمت اختصاص دعوت به ثروتمندان

جایز نیست که فرد در دعوت ولیه ی خویش، تنها ثروتمندان را دعوت نموده و فقرا را رها کند. زیرا رسول الله (ص) فرمودند : بدترین غذا، غذای عروسی هایی است که در آن ثروتمندان دعوت شوند ولی مساکین و فقرا، رانده شوند و هر کس دعوت را اجابت  نکرد او از خداوند و پیامبرش نافرمانی نموده است

وجوب اجابت دعوت

هر کس به مراسم عروسی جهت پذیرایی شدن دعوت شد واجب است که اجابت نماید، چرا که وجوب آن از رسول الله (ص) ثابت شده است .

عدم حضور در عروسی هایی که در آن گناه صورت میگیرد

شرکت در مراسمی که در آن معصیت و گناه صورت میگیرد جائز نیست مگر اینکه به نیت از بین بردن منکر باشد. در این صورت اگر شخص توانست از آن جلوگیری به عمل آورد که بسیار خوب والا باید بازگشته و از شرکت کردن در چنین مهمانی خودداری نماید. در این مورد احادیث متعددی از رسول الله (ص) وارد شده است.

از جمله ی این روایات : علی رضی الله عنه روایت می کند که غذایی آماده نموده و رسول الله (ص) را دعوت کردم، چون تشریف آوردند و دیدند که در خانه عکسهایی وجود دارد آنحضرت برگشتند، گفتم : ای رسول االله، پدر و مادرم فدایتان باد، چه چیز باعث بازگشتتان شد؟ پیامبر فرمودند، در خانه پرده ای عکس دار بود و فرشته ها در خانه ای که تصاویر در آن باشد وارد نمی شوند .

 سنتهایی که مهمانان باید رعایت نمایند

برای مهمانان مستحب است که دو چیز را رعایت نمایند :

۱_ مهمانان بعد از اتمام مجلس، برای میزبان دعایی را که از رسول الله (ص) ثابت شده است بنمایند . از جمله دعاهای پیامبر در این باره این است : اللهم بارک لهم فیما رزقتهم و اغفرلهم و ارحمهم . یعنی : بارالها، در رزقشان برکت عنایت فرما و آنها را ببخش، و مورد رحمت خود قراربده . توجه داشته باشید که برای این دعا بلند کردن دست نیاز نیست چون از رسول الله صلی الله علیه  وسلم ثابت نشده است.

۲_ مهمانان برای عروس و داماد دعای خیر و برکت نمایند و در این مورد احادیث متعددی از رسول الله (ص)  آمده است.

حکم تبریک گفتن به شیوه جاهلیت

افرادی که برای تبریک گفتن نزد عروس و داماد میروند، نباید مانند زمان جاهلیت بگویند «مبارک باشد، فرزند پسر نصیب شما شود» زیرا در چند حدیث از رسول الله (ص) از چنین روش وطریقی نهی شده است.

آواز خوانی و دف زدن در عروسی

برای شوهر مباح است که در عروسی به زنان اجازه دهد که با دف زدن و آواز مباحی که در آن اشعار مربوط به توصیف جمال و ذکر کارهای نامشروع و زشت نباشد، اختلاط زن و مرد صورت نگیرد و خوف فتنه هم نباشد به این کار بپردازند و این کار فقط مباح است و نه واجب ، و فقط دف باشد و نه آلات دیگر موسقی چرا که موسقی حرام است ، و تحریم آن در قرآن و سنت ثابت شده است.

پرهیز از اعمال نامشروع

برداماد واجب است که از هر کاری خصوصاً آنچه که مردم از روی عادت و عرف در این مراسم انجام میدهند و مخالف با شرع است، پرهیز نماید.

از جمله ی اعمال نا مشروع :

۱_ ـ نصب عکس بر دیوارها : تصاویر و مجسمه ذی حرام هستند ، زیرا که حرمت آنها از رسول الله (ص) ثابت شده است.

۲_ تزئین دیوارها با قالیچه : زیرا که از رسول الله (ص) ممنوعیتش ثابت شده است .

۳_ ـ باریک نمودن و کندن موی ابروها : در این باره بیشتر بخوانید

۴_ لاک زدن و بلند نمودن ناخنها : ممنوعیت این عمل از سنت رسول الله (ص) ثابت شده است.

۵_ تراشیدن ریش : زیرا که در سنت پیامبر ممنوع قرار داده شده است.

۶_ انگشتر خواستگاری: علاوه بر انگشتری هر نوع طلای دیگر برای مردان حرام شده است . در این باره بیشتر بخوانید

رفتار و برخورد نیک با همسر

بر شوهر لازم است که با همسرش رفتار نیکو داشته باشد و با وی در چیزهایی که خداوند حلال نموده، نه در محرمات و بالاخص وقتی که کم سن و سال باشد، همراهی نماید و در این باره احادیث زیادی از پیامبرصلی الله علیه و سلم روایت گردیده است.

از جمله ، آنحضرت فرمودند : بهترین شما کسی است که با خانوادهاش خوش رفتار باشد و خوش رفتارترین شما با خانواده اش من هستم .

چند توصیه برای زن و شوهر

در پایان همسران را به چند مورد توصیه مینمایم:

۱_ هر دو همسر یک دیگر را به اطاعت و پیروی از الله تعالی و احکام ثابت شده در قرآن و سنت، نصیحت و توصیه نمایند و تقلید ازکسی یا عرف و عادتی که در میان مردم رواج یافته را بر کتاب الله و سنت رسولش ترجیح ندهند. زیرا الله تعالی می فرماید

وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَهٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَهُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِینًا/احزاب۳۶

هیچ زن و مرد مومنی در کاری که خدا و رسولش داوری کرده باشد اختیاری از خودشان ندارند، هر کس هم از دستور خدا و رسولش سرپیچی نماید گرفتار گمراهی کاملاً آشکار گشته است

۲_ بر هر دوی آنها لازم است که حقوق یکدیگر را همانگونه که خداوند بر آنها فرض نموده رعایت نمایند، بعنوان مثال نباید زن در تمام کارها با مرد مساوی باشد و مرد نباید نسبت به آنچه که خداوند به او فضل و کرم نموده و او را بر زن سرپرستی و ریاست داده سوء استفاده نماید و بر او ظلم کند و به ناحق کتکش بزند.

قرآن فرموده است : برای زنان حقوق و واجبات شایسته ای است (که باید شوهران ادا کنند) همانگونه که بر آنان حقوق و واجباتی است( که باید در قبال آن) ادا کنند و مردان بر آنان برتری دارند،و االله توانمند و با حکمت است/ سوره مبارکه بقره آیه ۲۲۸

۳_ رسول الله (ص) فرمودند : سوگند بذاتی که جان محمد در قبضه اوست زن تا حق شوهرش را ادا نکند نمیتواند حق پروردگارش را اداء نماید و اگر شوهر از او در خواست همبستری نمود و او بر کجاوه شتر سوار بود نباید از این خواستهاش روگردانی نماید .

۴_ رسول الله (ص) فرمودند : هیچ زنی در دنیا همسرش را آزار و اذیت نمینماید مگر اینکه همسر دیگرش که از حورالعین است میگوید: خدا ترا بکشد او را آزار نده همانا او مهمانی است بنزد تو و به زودی از تو جدا شده و نزد ما خواهد آمد.

وجوب خدمت زن، برای همسرش

آری از بعضی احادیث بطور واضح معلوم میگردد که بر زن واجب است که از شوهرش بقدر استطاعت، تبعیت نموده و خدمتش نماید. همچنین کار بیرون از منزل وظیفه زن نیست بلکه تربیت فرزندان به روش صحیح وظیفه اوست .

در پایان

بارالها تو پاکی و ستایش شایسته توست، و گواهی میدهم که بجز تو معبود به حقی نیست و از تو طلب آمرزش مینمایم و بسوی تو بازگشته و توبه مینمایم.

——————————————

برگرفته از کتاب : آداب الزفاف

نویسنده : شیخ ناصر الدین آلبانی

مترجم : ابوشعیب اسفندیار شجاعی

منابع : قرآن کریم ، صحیح بخاری ، صحیح مسلم ، مسند احمد ، طبرانی ، سنن ابی داود ، ابن ماجه ، المصنف ابن ابی شیبه، سنن نسائی ، ترمذی و غیره.

توجه : برای دانلود کتاب آداب الزفاف اینجا کلیک کنید که موارد بالا را با توضیح بیشتری نوشته است.

منبع مطلب : پایگاه وااسلاماه

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار