تبلیغات

فایل های صوتی ترجمه و تفسیر

Article Image
به اشتراک بزارید!

ترجمه و تفسیر معوذتین (سوره فلق و ناس)

ختم درس حدیث (بخاری شریف)

ترجمه و تفسیر سوره فاتحه -دوره تفسیر ۱۳۹۵

خلاصه تفسیر اهدنا صراط مستقیم و سوره بقره شب اول و دوم رمضان ۱۳۹۵

خلاصه تفسیر سوره آل عمران شب سوم رمضان ۱۳۹۵

خلاصه تفسیر قسمت دوم سوره آل عمران شب چهارم رمضان ۱۳۹۵

خلاصه تفسیر سوره نساء شب پنجم رمضان ۱۳۹۵

خلاصه تفسیر سوره مائده شب ششم رمضان ۱۳۹۵

خلاصه تفسیر سوره انعام شب هفتم رمضان ۱۳۹۵

خلاصه تفسیر سوره اعراف شب نهم رمضان ۱۳۹۵

خلاصه تفسیر سوره انفال و توبه شب دهم رمضان ۹۵

خلاصه تفسیر سوره یونس شب یازدهم رمضان ۹۵

خلاصه تفسیر سوره هود شب دوازدهم رمضان ۹۵

خلاصه تفسیر سوره یوسف شب سیزدهم رمضان ۹۵

خلاصه تفسیر سوره رعد ، حجر ، ابراهیم ، نحل شب چهاردهم رمضان۹۵

خلاصه تفسیر سوره بنی اسرئیل ،کهف ،طه شب شانزدهم رمضان۹۵

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار