تبلیغات

ختم ها و همایش ها و جلسات سال ۱۳۹۵

Article Image
به اشتراک بزارید!

سخنان شیخ القرآن در مراسم فارغ التحصیلی طلاب و حفاظ دهستان چاه زرد ۱۹ فروردین ۹۵

سخنان شیخ القرآن در مراسم فارغ التحصیلی مدرسه مفتاح العلوم گوهرکوه ۲۲فروردین ۹۵

سخنان شیخ القرآن در مراسم دانش آموختگی خواهران مدرسه تعلیم القرآن دلگان ۲۳فروردین ۹۵

سخنان شیخ القرآن در مراسم دانش آموختگی مدرسه دارالقرآن سراوان ۲۷فروردین ۹۵

سخنان شیخ القرآن در جمع مردم بزمان ۲۴فروردین ۹۵

سخنان شیخ التفسیر در مراسم دانش آموختگی خواهران مدرسه دارالعلوم سیب و سوران ۳۰ فروردین ۹۵

سخنان شیخ القرآن در مراسم تجلیل ازحافظان قرآن مدرسه تعلیم‌القرآن پیشین(۶ اردیبهشت ۹۵)

سخنان شیخ القرآن در همایش دانش آموختگی طلاب دارالعلوم زاهدان ۱۶اردیبهشت ۹۵

سخنان شیخ القرآن در همایش دانش آموختگی مدرسه دینی روستای گران سرباز ۷اردیبهشت۹۵

سخنان شیخ القرآن در همایش دانش آموختگی مدرسه دینی روستای کندز سرباز ۸اردیبهشت۹۵

سخنان شیخ القرآن در همایش دانش آموختگی مدرسه دینی عزیزیه انزاء سرباز ۸اردیبهشت۹۵ بعدازظهر

سخنان شیخ القرآن در ختم قرآن دامن ایرانشهر شب ۲۰ رمضان ۹۵

سخنان شیخ القرآن در ختم قرآن مسجد جامع توحید چاه احمد شب ۲۱ رمضان ۹۵

سخنان شیخ القرآن در ختم قرآن مسجد جامع بخشان سراوان شب ۲۲ رمضان ۹۵

سخنان شیخ القرآن در ختم قرآن مسجد جامع گرنچن خاش شب ۲۳ رمضان ۹۵

سخنان شیخ القرآن در ختم قرآن مسجد جامع سوران شب ۲۴ رمضان ۹۵

دعای زیبای شیخ القرآن

سخنان شیخ القرآن در ختم قرآن مسجد جامع گوهرکوه خاش شب ۲۵ رمضان ۹۵

سخنان دلسوزانه شیخ القرآن در ختم قرآن الخلیل و اختتامیه دوره تفسیر شب ۲۷ رمضان۹۵

دعای زیبای شیخ القرآن در ختم قرآن ۲۷ رمضان ۹۵ الخلیل

تبلیغات

بزودی

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار