تبلیغات

آیا گوشت روباه، گورخر و ملخ حلال است؟

Article Image

شماره: 

0

جمهور علما گفته‌اند: گورخر و ملخ حلال هستند، در مذهب شافعی گوشت روباه نیز حلال است، اما در مذهب حنفی گوشت آن حرام است.

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار