تبلیغات

خواهشمند است در خصوص این سؤال و پاسخ آن بیشتر توضیح دهید:

Article Image

شماره: 

0

ادامه سؤال: 

شراکت در کسب و کار با کسی که اسلام را قبول ندارد چگونه است؟ جواب: اگر آن فرد امین و صادق باشد، و شراکت با او، سبب زیان دیدن ایمان شریک مسلمان نباشد، شراکت با او اشکالی ندارد.

اصل در کارها مباح بودن است، مگر این‌که دلیلی خلاف آن ثابت شود، برای شریک نشدن با کسی که اسلام را قبول ندارد در حالی که فردی امین و صادق باشد و سبب زیان رساندن به ایمان شریک مسلمانش نشود، دلیلی وجود ندارد. خود این بیان کننده درست بودن شراکت با وی است. به شرط این که ضوابط شراکت رعایت شود.

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار