تبلیغات

۲۵ راه برای پذیرش اختلاف

Article Image
۲۵ راه برای پذیرش اختلاف

۱ـ من تو نیستم! 

۲ـ لازم نیست که تو هم به‌‌ همان نتیجه‌ای برسی که من رسیده‌ام. 

۳ـ ضرورتی ندارد آنچه که من می‌بینم تو هم ببینی. 

۴ـ اختلاف یک امر طبیعی در زندگی است. 

۵ـ اینکه از یک زاویهٔ ۳۶۰ درجه مسائل را ببینیم غیر ممکن است. 

۶ـ شناخت مردم برای همزیستی با آن هاست نه برای تغییر دادنشان. 

۷ـ اختلاف مردم در روش‌هایشان یک امر مثبت و رشد دهنده است. 

٨ـ آنچه که تو برای آن کارایی داریی ممکن است من برایش کارایی لازم را نداشته باشم. 

۹ـ موقعیت و پیشامد‌ها روش و شیوه‌ی انسان‌ها را عوض می‌کند. 

۱۰ـ اینکه تو را درک می‌کنم به معنای پذیرش گفته‌های تو نیست. 

۱۱ـ آنچه تو را می‌رنجاند ممکن است مرا نرنجاند. 

۱۲ـ گفت‌وگو برای قانع کردن است نه برای الزام و اجبار. 

۱۳ـ مرا در توضیح دادن نظرم،یاری کن. 

۱۴ـ به ظاهر کلمات و الفاظم بسنده نکن و مقصود و منظور مرا دریاب. 

۱۵ـ با یک گفتار یا رفتار گذرای من، از پیشداوریم بپرهیز. 

۱۶ـ در پی مچ‌گیری من نباش. 

۱۷ـ نقش استاد را برای من بازی نکن. 

۱٨ـ کمکم کن تا دیدگاهت را درک کنم. 

۱۹ـ مرا همانگونه که هستم بپذیر، تا تو را همانگونه که هستی بپذیرم. 

۲۰ـ انسان فقط با کسی که با او متفاوت است، همکاری و کنش دارد. 

۲۱ـ تفاوت رنگ‌ها به تابلو زیبایی می‌بخشد. 

۲۲ـ آنگونه با من رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنم. 

۲۳ـ کارایی دو دستت در تفاوت و تقابل آن دو نهفته است. 

۲۴ـ زندگی بر مبنای دو گانگی و تنوع استوار است. 

۲۵ـ در منظومه زندگی، تو جزئی از کل هستی. 

تبلیغات

بزودی

جستجو های اخبار روز

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار